• Start
  • Wijkraad
  • Wijkraad

Wijkraad Magnuskerk

Naam:  Telefoon E-mail:
 Voorzitter:    
 B.N. Huisman  0592-273800  bhuisman@pknanloozuidlaren.nl
     
 Scriba:    
 A. Janse
Annermoeras 1
9468 TC Annen
 06-39479549  ajanse@pknanloozuidlaren.nl
     
Predikante:    
da. H.E. de Boer 0592-277060 heboer@pknanloozuidlaren.nl
     
College van kerkrentmeesters:    
B. N. Huisman 0592-273800 bhuisman@pknanloozuidlaren.nl
     
College van Diacenen:    
K. Elema 06-46671722 kelema@pknanloozuidlaren.nl