Skip to main content

Wijkraad Magnuskerk

Naam:  Telefoon E-mail:
 Voorzitter:    
M. de Vries 06-27272541 mdevries@pknanloozuidlaren.nl
     
 Scriba:    
T. de Vries 06-10948399 magnuskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl
     
Predikant:    
ds. C.R.T. van de Water  06-43997145  crtvandewater@pknanloozuidlaren.nl
     
College van kerkrentmeesters:    
A. Veenstra 06-53681321 aveenstra@pknanloozuidlaren.nl
     
College van Diakenen:    
J. Visscher 050  409 3953 jvisscher@pknanloozuidlaren.nl