Skip to main content

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg over en is verantwoordelijk voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Dit betekent onder anderen het financieel ondersteunen van de diverse activiteiten die plaats vinden in en rond de kerk, zoals het pastoraat en het jeugdwerk. Het ondersteunt ook financieel de activiteiten van de verschillende commissies.
Uiteraard valt het onderhoud van de kerk en de kosterij onder verantwoording van het college, evenals de ledenadministratie.

Eens per jaar wordt een begroting voor het nieuwe jaar opgesteld, die tevens dient als basis voor de Actie Kerkbalans. Met deze actie wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre de gemeenteleden met hun financiële vrijwillige bijdrage de begroting sluitend kunnen maken.

De Actie Kerkbalans vindt jaarlijks in januari plaats.
Wanneer u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van belastingaftrek, kunt u collectebonnen gebruiken. Deze zijn bij het college te verkrijgen.

Indien u kosten heeft gemaakt voor de kerk en hiervoor vooraf toestemming heeft verkregen van het college van kerkrentmeesters, kunt u hieronder het declaratieformulier downloaden.

pdfDeclaratieformulier Magnuskerk