Skip to main content

Wijkraad Dorpskerk

Naam: Telefoon: E-mail:
Predikant:    
ds. R.J ten Have 050 409 1764 rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl
     
Ouderlingen:    
M. Veldhuis (voorzitter wijkraad) 050 409 6441 voorzitter-dorpskerk@pknanloozuidlaren.nl
Vacant   dorpskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl
I. Bouma-v.d. Ende 050 409 5463 ibouma@pknanloozuidlaren.nl
Jeugdouderling   Vacant
B. van Dam-Luth 059 839 0056 b.vandam@pknanloozuidlaren.nl
H.N. Roskam-van Ool 059 2612120 hnroskam@pknanloozuidlaren.nl
     
Diakenen:    
R. Boes (voorzitter) 06 2127 5008 rboes@pknanloozuidlaren.nl
D. van der Schuur-Schuil (secr.) 050 409 4087 dvanderschuur@pknanloozuidlaren.nl
T. Schonewille (penningmeester) 050 409 5024 t.schonewille@pknanloozuidlaren.nl
G. Denekamp 050 409 5398 gdenekamp@pknanloozuidlaren.nl
J. Kuiper  050 409 1764 jkuiper@pknanloozuidlaren.nl
     
Ouderling-kerkrentmeesters:    
H. Haan (voorzitter) 050 409 5452 hhaan@pknanloozuidlaren.nl
H.K. Nieswaag (secr.) 050 577 5793 r.nieswaag@pknanloozuidlaren.nl
S. Meijer 050 409 5929 smeijer@pknanloozuidlaren.nl
Kerkrentmeesters    
G. Poppema (penningmeester) 050 409 6578 g.poppema@pknanloozuidlaren.nl
B. Verboom 050 409 6798 b.verboom@pknanloozuidlaren.nl

pdf Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Dorpskerk Zuidlaren222.67 KB