• Start
  • Theologische filosofie

Theologische filosofie

hopeloos hoopvol pkn anloo zuidlarenOoit leverde de filosofie vooral religiekritiek en hielden weldenkende mensen zich niet meer met het geloof bezig. De laatste jaren is daar een opvallende verandering in gekomen. Een aantal filosofen heeft opnieuw grote belangstelling voor het christelijk geloof en opent daarbij allerlei ongedachte ruimtes. Een belangrijke denker hierbij is de Amerikaan John D. Caputo die vanuit de filosofie opkomt voor het geloof. Maar niet op de manier die hem als katholiek kind ooit is bijgebracht, ook niet op de manier die hij als aspirant-kloosterling geacht werd na te volgen. Stevig door de filosofische kritiek heengegaan ziet Caputo wel degelijk veel zeggingskracht in het geloof. In pakkend engels zegt hij ‘God doesn’t exist, He insists’ (in het nederlands klink dat iets minder pakkend: God bestaat niet, maar dring aan). In drie samenkomsten bespreken we stukken uit zijn boekje ‘Hopeloos hoopvol; Belijdenissen van een postmoderne pelgrim’ (Skandalon, 2017). Herkennen we ons in zijn ideeën; zijn ze inspirerend of lijken ze doodlopende wegen? Ieder die belangstelling heeft voor meer filosofische vragen aan het geloof: erbij zijn!

Gespreksleider is ds Wouter Slob, 050 409 5164 of whslob@pknanloozuidlaren.nl.
Data: 16, 30 januari en 13 februari.
Plaats: De Meent. Tijd: 20.00-22.00 uur.

 

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.