• Start
  • Psalmen in het Nieuwe Testament

Psalmen in het Nieuwe Testament

Psalmen Nieuwe Testament pkn anloo zuidlarenEnkele decennia geleden verraste Miskotte met zijn uitspraken over het tegoed van het Oude Testament. Inmiddels is die gedachte in brede kring gemeengoed geworden. De consequenties reiken echter verder dan menigeen wellicht gewenst acht. Zo kost het meer moeite dan tevoren om vast te stellen wat precies het ‘nieuwe’ van het Nieuwe Testament zou kunnen zijn. Zelfs begrippen als ‘verzoening’, ‘vergeving’ en ‘genade’, die kenmerkend zouden zijn voor het christelijke geloof, dienen in feite tot het tegoed van het Oude Testament te worden gerekend. Zij zijn geen ‘uitvinding’ van de schrijvers van het Nieuwe Testament. Apostelen en evangelisten behoefden niet veel anders te doen dan Griekse termen te zoeken voor Hebreeuwse woorden die zij vanuit de oud-testamentisch-joodse traditie reeds kenden. Profeten en palmisten wisten van G’ds liefde en barmhartigheid. Zo komen we veel uit de Psalmen tegen in het ‘Nieuwe’ of ‘Tweede’ Testament. In vijf avonden behandelen we vijf van deze gebruikte Psalmen. Op de laatste avond gaat het over de zgn. ‘lievelingspsalm van Jezus’.
Informatie en opgave: ds. Jelle van Slooten, 06-22812197 of jellevanslooten@laarkerk.nl
Data: 14 oktober, 11 november, 9 december, 10 februari en 10 maart.
Plaats en tijd: De Meent, 19:30 uur – 21:30 uur.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren