Skip to main content

Ouder worden en geloven

Ouder worden en geloven pkn anloozuidlaren.nlIn deze groep willen wij met elkaar spreken over wat het ouder worden met je doet. Wat is er van de verwachtingen die ik koesterde, terechtgekomen? Hebben de normen en waarden waaruit ik leefde, de stormen des tijds doorstaan? Heeft het leven zin als je niet meer zo nodig bent? Zal ik wanneer het zover is, om kunnen gaan met lichamelijk ongemak? Welke rol speelt God (nog) in mijn leven en in hoeverre is het geloof een steun op mijn levensweg? Deze en andere vragen die een mens rond het ouder worden kunnen gaan bezig houden, zullen volop aan bod kunnen komen.

Mocht u zich door deze thematiek aangesproken voelen en willen ontdekken hoe goed en heilzaam het kan zijn om hierover met anderen in gesprek te zijn, dan bent u welkom op woensdagmorgen 10, 17 en 24 januari van 10.00 tot 11.30 uur in de Zijbeuk.
Informatie en opgave bij ds. Robert Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl.