Skip to main content

Liederen die je raken

lievelings liederen pkn anloo zuidlarenDe christelijke gemeente is altijd een zingende gemeente geweest. Iedereen heeft wel een of meer liederen die hem of haar in het bijzonder raken. De moeite waard om daar eens wat dieper op in te gaan. Zes avonden willen wij in gesprek gaan over onze ‘lievelingsliederen’. Wat raakt ons daarin? Hoe is dit lied ontstaan? Welke invloed heeft het op ons (geloofs)leven? En ook zullen we proberen deze liederen met elkaar te zingen. De deelnemers bepalen zelf de inbreng door de keuze van hun liederen. Zo worden het vanzelf ook avonden die ons raken…

Data: 5 oktober, 9 november, 30 november, 11 januari, 8 februari en 14 maart.
Locatie: de Zijbeuk.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.
Informatie en opgave bij ds. Robert-Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl.