Skip to main content

Gedachtenis paneel

In de kerkdienst van 30 april 2017 is het gedachtenispaneel toegelicht, u kunt de beelden hieronder terugkijken.

Herfst 2013
Op de gemeenteavond vragen gemeenteleden om een herdenkingsplaats om overleden gemeenteleden te herdenken in de kerk. In november wordt de Commissie eredienst gevraagd uitvoering te geven en in het voorjaar van 2014 komt in Samenklank de uitnodiging voor gemeenteleden om mee te denken.

Door personele wisselingen wordt het najaar van 2014 een eerste bijeenkomst georganiseerd; leden zijn vanuit de commissie eredienst Baukje Bonder en Ruud Timmer, namens de predikanten ds. Jelle van Slooten en als gemeenteleden Margreet Verspuij, Rennie van der Velden, Marian Timmer en Yvonne Moedt.

 

We oriënteren ons door over gedachtenispanelen te lezen, via internet te zoeken naar panelen die elders al in gebruik zijn, te onderzoeken welke kunstenaars zich bezig houden met theologische kunst, en krijgen inlichtingen van vele kanten.

In maart 2015 bezoeken we diverse kerken in de omgeving; Groningen Zuid, Peize, Borger, Buitenpost. Hierna wordt de keus gemaakt om als dat lukt iets van glaskunst te maken; transparant tot op God, maar ook transparant op tot God. Eind maart 2015 hebben we een tussentijds verslag uitgebracht aan de wijkraad.
We zoeken aan de hand van tips via Joost de Wal, de schrijver van het boek: “Hedendaagse kunst in Nederlandse Kerken 1990 – 2015” dichtbij en ver weg naar glaskunstenaars, zoals A. Punt, M.Mulders, D. Semprum Nicolas, D. Nijburg, A van der Spek, J.P. Muilwijck, J. den Ouden; we bekijken via de verschillende sites hun ideeën en hun mogelijkheden, en besluiten uiteindelijk na de zomer om met een kunstenares uit de regio in gesprek te gaan: Gonny Fournier uit de Punt. De eerste contacten hadden we in augustus; de eerste bijeenkomst met haar was in oktober 2015.

Hier hebben we geen spijt van; samen met Gonny hebben we veel om de tafel gezeten. Ideeën besproken, schetsen gemaakt , elkaar geïnspireerd. Gonny noteerde wat er gezegd werd, en kwam met voorstellen. Ze keek naar de symboliek van kleuren en figuren, luisterde naar gedichten en Bijbelteksten en kwam uiteindelijk met een plan. Er werden schetsen gemaakt, voorstellen gewijzigd, nieuwe ideeën geopperd, plannen van tafel geschoven, weer nieuwe gemaakt en uiteindelijk is besloten om het gedachtenispaneel in de huidige vorm te plaatsen.

Omdat het kunstwerk transparant is, keek je door het paneel tegen de garderobe aan, vandaar dat er ook een wandje moest komen, gerealiseerd door bouwbedrijf de Vries. Ook moest het glaswerk in een frame geplaatst worden, liefst een stalen, stevig frame met een wat ‘ruige’ look. Dit frame is ontworpen door Martijn Hoogstra van Wolfard en Wessels, samen met Gonny Fournier.
Er moest ruimte zijn voor rolstoelen, rollators en scootmobiel om er dichtbij te kunnen komen; het geheel moest van beide kanten benaderbaar zijn. Uiteindelijk was alles klaar en kon het gehele paneel vervoerd worden door de firma Kleefman in november 2016. Vervolgens is het paneel geplaatst.

Ook belichting was belangrijk; via een gespecialiseerd bedrijf (Koos de Ruiter sfeer en projectverlichting Winschoten) en na het testen met verschillende lichtbronnen is gekozen voor led-verlichting, die ervoor zorgt dat de schitteringen in de laagjes glas zo goed mogelijk uitkomen.   Als laatste hebben we gekozen voor stenen om de namen op te schrijven van hen die ons zijn voorgegaan; en het is ook mogelijk om aan de achterzijde van het paneel een lichtje aan te steken voor iemand die je wilt gedenken.

De Symboliek Met elkaar hebben we bedacht hoe het paneel eruit moest zien, wat moet erop, wat juist niet. Van wat voor materiaal moet het paneel worden gemaakt. We hebben ervoor gekozen dat het van glas is, omdat glas transparant is en omdat de dood niet het leven eindigt maar juist doorgaat. Ook is op deze manier het paneel van beide kanten te zien en te benaderen. Het paneel heeft een plaats in de kerkzaal omdat het zo deel uitmaakt van de eredienst. Het paneel bestaat uit drie delen.

Het middelste paneel is rond, de cirkel van oneindigheid, net als de dood oneindig is. Op het eerste gezicht lijkt het een akkerveld met een zon er boven. In de cirkel is een weg, er staan mensen langs en mensen op de weg. De mensen zijn als verbeeld als kaars, Zij dragen het licht van het leven en zij verbinden zich weer met het licht waar zij uit voortkomen, de bron van het leven. De weg staat voor het leven dat de mens leid van begin tot eind en daarna. We zijn allemaal onderweg, sommige mensen gaan met ons mee, sommige mensen staan wat verder van ons af. De weg ontstaat vanuit het water, het begin van alles. God schiep het water, land en lucht. Zonder water geen leven. In het water staan diverse symbolen die u van dichtbij beter kunt bekijken. Er zijn tijdens het brainstormen veel dingen naar voren gekomen. Zoals bijvoorbeeld een anker, een duif, een vis zoals op de dia te zien is. 

De weg leid naar het licht, dit symboliseert de overgang tussen het leven en de dood. Het licht heeft verschillende kleuren, zoals de regenboog, een teken van hoop. Op de panelen aan de zijkant staan figuren. Deze figuren staan als een engel zegenend er omheen. Hun mantels zijn blauw, uit het water, de oorsprong in ons. Tevens staan deze mensen voor de gemeente, zij zijn zorgend, beschermend en steunend aanwezig in goede en moeilijke tijden. Net zoals God om ons heen en met ons is. Het gedachtenispaneel is al geruime tijd in gebruik. Er is dit jaar gekozen om voor elke overledene een steen tijdens de dienst te plaatsen. De levenden dragen als het ware de namen van de gestorven geliefden over aan de Bron van alle leven. Dragen hen in het licht van alle licht. In november met de gedachtenisdienst zullen deze stenen worden weggehaald en aan de familie of nabestaanden worden meegegeven tijdens de gedachtenisdienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Per jaar kan worden gekeken wat voor symbool er wordt gebruikt om de overledene te herdenken. Gedurende het gehele jaar is er voor wie dat wil ruimte om bij het paneel een kaarsje te branden.

Dan nog betekenis van een aantal gebruikte kleuren en symbolen. Geel: De Goddelijke kleur Blauw: Aardse spiritualiteit Groen: Waar de twee werelden bij elkaar komen Wit: Reinheid, onbezoedeld, puur Rood: Kleur van de Liefde Licht : Bron van alle leven Engel: De engel waakt over ons en beeld van Gods aanwezigheid in ons leven Water: Waar wij vandaan komen. Symbool van de doop; maar in de Bijbel ook symbool van de dood. Leven gevend, maar ook leven nemend. In de panelen komt u verder nog tegen de Alpha en de Omega (het begin en het einde), Eva en Adam, vissen, rode draad, de ark van Noah, een anker als symbool van de hoop, en veel meer andere kleine symbolen die zijn genoemd tijdens de vele gesprekken met Gonny. Door de verschillende technieken die de glaskunstenaar heeft gebruikt, is tevens een speling van het licht ontstaan; die door de belichting goed tot zijn recht komt. Gaat u vooral kijken.