Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  M. Edens, Middenweg 100, Annen
  J. Vorsselman, Beukenlaan 13, Zuidlaren

  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Dhr. J. Vorsselman, hoofdredacteur
  Mevr. M. Edens, eindredacteur
  ds. RJ. ten Have, eindredacteur
  ds. G.W. Smith, eindredacteur

  Verspreiding:    
  Magnuskerk
  Fam. B.N. Huisman
  Tel. 0592 273 800
  Laarkerk
  Mevr. M.G. Willems
  Tel. 050 409 4981
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136

   

 • Nr. Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
  15.10 22 oktober - 19 november 10 oktober 22 oktober
  15.11 19 november - 17 december 7 november 19 november
  16.1 17 december - 14 januari 2020 
  Kerst
  5 december 17 december
  16.2 14 januari - 18 februari 2 januari 14 januari
  16.3 18 februari - 24 maart 6 februari 18 februari
  16.4 24 maart - 28 april
  G.Vr. 10/4; Pasen 12/4 en 13/4
  12 maart 24 maart
  16.5 28 april - 2 juni
  H.vrt 21/5; Pinksteren 31/5 en 1/6
  16 april 28 april
  16.6 2 juni - 7 juli 21 mei 2 juni
  16.7 7 juli - 18 augustus zomernummer 25 juni 7 juli
  16.8 18 augustus - 15 september 6 augustus 18 augustus
  16.9 15 september - 13 oktober 3 september 15 september
  16.10 13 oktober - 10 november 1 oktober 13 oktober
  16.11 10 november - 15 december 29 oktober 10 november
  17.1 15 december - 12 januari 2020 Kerstnummer 3 december 15 december

  Vakanties Noord-Nederland 2019
  Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober
  Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 2020

  Vakanties Noord-Nederland 2020
  voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari
  meivakantie: 25 april t/m 3 mei
  zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus
  herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober
  kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 2020

  Feestdagen
  Veertigdagentijd: v/a woensdag 26 februari tot donderdag 9 april
  Goede Vrijdag: 10 april; Pasen: 12 en 13 april
  Hemelvaartsdag: 21 mei; Pinksteren: 31 mei en 1 juni
  Eerste adventszondag: 29 november


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren