Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  M. Edens, Middenweg 100, Annen
  J. Vorsselman, Beukenlaan 13, Zuidlaren

  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Dhr. J. Vorsselman, hoofdredacteur
  Dhr. A.G. van der Neut, eindredacteur
  Mevr. M. Edens, eindredacteur
  ds. RJ. ten Have, eindredacteur
  ds. G.W. Smith, eindredacteur

  Verspreiding:    
  Magnuskerk
  Fam. B.N. Huisman
  Tel. 0592 273 800
  Laarkerk
  Mevr. M.G. Willems
  Tel. 050 409 4981
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136

   

 • Nr. Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
  15.1 18 december - 22 januari 2019
  Kerst  
  6 december 18 december
  15.2 22 januari - 26 februari 10 januari 22 januari
  15.3 26 februari - 2 april 14 februari 26 februari
  15.4 2 april - 7 mei
  G.Vr. 19/4/3; Pasen 21/4 en 22/4
  21 maart 2 april
  15.5 7 mei - 11 juni
  H.vrt 30/5; Pinksteren 9 en 10 juni
  25 april 7 mei
  15.6 11 juni - 16 juli 30 mei 11 juni
  15.7 16 juli - 27 augustus
  zomernummer
  4 juli 16 juli
  15.8 27 augustus - 24 september 15 augustus 27 augustus
  15.9 24 september - 22 oktober 12 september 24 september
  15.10 22 oktober - 19 november 10 oktober 22 oktober
  15.11 19 november - 17 december 7 november 19 november
  16.1 17 december - 14 januari 2020 
  Kerst
  5 december 17 december

  Vakanties Noord-Nederland 2018
  Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari 2019

  Vakanties Noord-Nederland 2019
  Voorjaarsvakantie: 16 febr. t/m 24 febr
  Meivakantie: 27 april t/m 5 mei
  Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus
  Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober
  Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 2020

  Feestdagen
  Veertigdagentijd v/a woensdag 6 maart tot donderdag 18 april
  Goede vrijdag: 19 april
  Pasen: 21 en 22 april
  Hemelvaart: 30 mei, Pinksteren: 9 en 10 juni

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.