Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  H. Ridderbos, Goudenregenlaan 13 Zuidlaren
  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Mevr. M. Edens, hoofdredacteur
  ds. RJ. ten Have, eindredacteur
  dhr. H. Ridderbos, eindredacteur

  Verspreiding:    
  Magnuskerk
  Mevr. J. Rauwerda
  Tel. 0592 272 538
  Laarkerk
  Mevr. M.G. Willems
  Tel. 050 409 4981
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136

   

 • Nr. Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
  18.6 24 mei - 28 juni Hemelvaart en Pinksteren 12 mei 24 mei
  18.7 28 juni - 16 augustus zomernummer 16 juni 28 juni
  18.8 16 augustus - 13 september 4 augustus 16 augustus
  18.9 13 september - 11 oktober 1 september 13 september
  18.10 11 oktober - 8 november 29 september 11 oktober
  18.11 8 november - 13 december 27 oktober 8 november
  19.1 13 december - 17 januari 2023 kerstnummer 1 december 13 december


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren