Skip to main content
 • Collectes

  10 september - Bloemenfonds
  Elke zondag staan er bloemen in de kerk om iemand blij mee te maken,
  Ze zijn een gebaar van liefde en troost, een zichtbaar teken van ‘omzien naar elkaar’.
  Bij bijzondere diensten staan er prachtige liturgische bloemstukken en ook zijn vele vrijwilligers regelmatig op pad om een bloemetje te bezorgen als teken van medeleven of medevieren.
  Het bloemenfonds wordt gevoed door collectes en door giften van gemeenteleden.
  Magnuskerk: de uitgangscollecte wordt gebruikt om de pastorale bezoekcommissie te faciliteren. De bezoekcommissie is, als het oog en het oor van de gemeente, een belangrijke pijler is in ons contact met de gemeente, nu we niet meer een dominee kunnen betalen, die 100 % van zijn of haar tijd beschikbaar is.

  17 september - Startzondag - Diaconaal project – Halabuda
  Vanaf 17 september 2023 starten de gezamenlijke kerken een nieuw diaconaal project. Gekozen is voor een project in Oekraïne waar vanwege de oorlog veel noodhulp en hulp voor de wederopbouw nodig is. U kent alle berichten en beelden van de oorlog. Ons project is voor een kinderopvang/school voor de kinderen vanaf 3 jaar tot ongeveer 8 jaar. In verband met de oorlog verblijven de kinderen dagelijks in een ondergrondse opvang. De betonvloer is gedeeltelijk belegd met karton en daarnaast is er weinig beschikbaar voor inrichting van de opvang ruimten. Via onze contactpersoon op akenveen hebben we contact gekregen met de leidinggevende juf. Zij heeft ons de situatie met diverse foto's en informatie voorgelegd. Ze proberen de opvanglocatie te verbeteren, maar daarvoor zijn onvoldoende middelen. Dit was voor de diaconie aanleiding om voor dit project te kiezen.
  De gezamenlijke diaconieën zullen in de komende 2 jaar diverse acties houden en daarnaast regelmatig collecteren zodat de opvanglocatie verbeterd kan worden.
  Verenigingen, bedrijven of anderen die het gekozen doel willen sponseren worden van harte uitgenodigd om met ons mee te doen. De naam van de school is Halabuda* – we hebben ons project ook zo genoemd. De school staat in Kaniv, Oblast tsjerkasy. (ten zuiden van Kiev aan de Dnjepr)
  Helpt u/jij ook mee om deze kinderen een goede en functionele inrichting in de school te geven? Zij hebben onze steun hard nodig.
  *Halabuda betekent: ‘een huis door kinderen gebouwd uit allerlei beschikbare huisspullen zoals meubels, dekens, kussens ed’.

  24 september- Vredesweek – Bouw de kerk in Syrië weer op, kerk als plek van hoop en herstel
  In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan de eerste levensbehoeften te komen.
  Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt kerk in actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië en hoop voor de toekomst.

  1 oktober - Israëlzondag – Kerk en Israël: Onopgeeflijk verbonden
  Voor de protestantse kerk is de relatie met het joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale Christelijke gemeenschap.
  Magnuskerk: Kerkrentmeesters, eredienst en kerkmuziek.

  8 oktober - Pioniersplekken in de Protestantse kerk
  In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek lux in den haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de protestantse kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. De protestantse kerk wil deze pioniersplekken en deze nieuwe vorm van kerk zijn ondersteunen.

  15 Oktober - Gezamenlijk diaconaalproject ‘Halabuda’
  Zie voor de toelichting hierboven 17 September
  Magnuskerk: Kerkrentmeesters

  22 oktober - KiA Werelddiaconaat – ‘Indonesië - sterke vrouwen in de kerk’
  De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in actie ondersteunt de kerk op Papoea om vrouwen op te leiden voor deze taken. Op het vormingscentrum van de kerk kunnen ze een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen voorlichting over gezonde voeding. De vrouwen nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen ze mee aan kerk en samenleving.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

   

 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  A. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  050 409 44 70

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
01 okt 2023
10:00 uur

 ds. D. Wams
 maaltijd van de Heer
 kerkomroep
 Collecte

Laarkerk
01 okt 2023
10:00 uur

 ds. J. van Slooten
 m.m.v. Cantazet
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte

Dorpskerk
01 okt 2023
10:00 uur

 ds. J.C. Vaessen
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte

Magnuskerk
08 okt 2023
10:00 uur

 ds. C.R. Th. van de Water
 maaltijd van de Heer
 kerkomroep
 Collecte