Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  10 november - Dorpskerk en Laarkerk - Voedselbank
  Naast de maandelijkse inzameling van met name voedsel, maar ook verzorgingsproducten, heeft de voedselbank ook behoefte aan contant geld. Hiermee kunnen inkopen gedaan worden bij kleinschalige projecten voor seizoensgebonden producten, zoals aardappelen en groente. Maar ook kunnen hiermee de overheadkosten worden betaald die de voedselbank als organisatie maakt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het vervoer van de producten naar de uitgavepunten.

  17 november - Dorpskerk, Laarkerk en Magnuskerk - Bloemenfonds
  Wekelijks wordt door vrijwilligers van de kerk een prachtig verzorgd boeket bloemen bezorgd. Met dit boeket zeggen we dat we ons betrokken voelen bij onze medemens. Daarvoor zijn we immers kerk: verbondenheid in het geloof. Het geloof waaruit we kracht mogen ontvangen om verder te leven. De bloemen, vaak in de mooiste kleuren, laten de kracht van de natuur zien. De bloemen vormen vaak dat lichtpuntje in de moeilijke periode die mensen moeten meemaken. Maar ook op heugelijke dagen is een bloemetje een blijk van verbondenheid. Uw bijdrage van vandaag geeft kleur aan de diaconale collecte.


  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren