Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  Zondag 13 Oktober 2019 – Collecte KIA Werelddiaconaat: “Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia”
  In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in.
  In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 

  Zondag 20 Oktober 2019 - Laarkerk en Dorpskerk: Collecte voor het Dovenpastoraat 
  Magnuskerk: Collecte voor het eigen kerkenwerk
  Over het dovenpastoraat: Er bestaat een interkerkelijk dovenpastoraat, waar o.a. enkele dovenpredikanten aan verbonden zijn. Een dovenpredikant ondersteunt waar nodig de gemeentepredikanten: door hen te adviseren, soms door kerkdiensten te houden en soms door pastorale zorg te geven.
  Maar daarmee zijn dove gemeenteleden niet gemeentelid-af geworden. Zij blijven lid van hun eigen gemeente! Het is goed dat zij dat ook duidelijk merken, bijvoorbeeld doordat hun predikant zich de moeite getroost enkele basisvaardigheden te leren om met hen te communiceren.


  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren