• Collectes

  29 mei - Vakantietasjes
  Samen met Eelde en Vries pakken we dit weer op, vorig jaar hebben we dit ook gedaan. De tasjes worden gevuld met leuke dingen voor kinderen, zoals een toegangskaartje voor een zwembad, een consumptiebon voor een ijsje, een vakantie (kleur)boek, kleurpotloden of stiften of iets dergelijks. We willen dit aanbieden aan de kinderen in de gemeente Tynaarlo waarvan de ouders gebruik maken van de voedselbank, maar ook aan de kinderen van de vluchtelingen die in onze gemeente wonen. En dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Naast de Tussenvoorziening in Eelde (nu AZC-Eelde) is er ook een AZC-Paterswolde geopend in december 2021. En dan hebben we nu ook de opvang voor de Oekraïense kinderen in Zuidlaren en Vries.
  We willen ze allen verrassen met een vakantietas en daarvoor vragen we een bijdrage van u.

  5 juni Pinksteren - Pinksterviering Raad van Kerken
  De collecte is bestemd voor de voedselbank. 

  12 juni - INLIA
  Partner van Kerken, Partner van Gemeenten, Partner van Vluchtelingen, Partner van Mensen.
  INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Op vrijdag 6 mei heeft INLIA aandacht gevraagd voor de nood in Ter Apel.
  Laat Ter Apel ervaren dat we hen niet aan hun lot overlaten.
  Open extra aanmeldcentra, stel leegstaande Rijksgebouwen beschikbaar voor opvang, geef de gemeenten de gelegenheid asielzoekers kleinschalig op te vangen en laat Ter Apel ervaren dat we de mensen hier niet aan hun lot overlaten. Die oproep deed INLIA-directeur John van Tilborg op de manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’.

  19 juni - Dorpskerk en Laarkerk - Het vakantiebureau
  Het vakantiebureau is specialist in senioren vakanties en zorgvakanties. De zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijkse leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.
  Als u zelf, of als u denkt iemand te kennen, die gebruik zou willen maken van een dergelijk vakantieaanbod, neem dan contact op met één van de diakenen.

  Magnuskerk - Exodus
  Stichting Exodus begeleidt ex-gedetineerden naar een stabiele plaats in de maatschappij. Uitgangspunt is, hoezeer ook een mens gedurende het leven beschadigd is geraakt, het begin van herstel ontstaat als de mens ‘als hele mens gezien wordt’. Daarbij is er ook aandacht voor het gezin van de gedetineerde; ongeveer 25.000 kinderen in Nederland hebben een ouder in detentie. Hierdoor missen zij een groot deel van hun kindertijd hun vader of moeder. Vaak geeft dat problemen die soms tot in de volwassenheid blijven.
  Tijdens het herfstkamp bouwen gedetineerden aan een betekenisvolle rol in het leven van hun kind. Het kind staat centraal en er wordt gewerkt aan het versterken van de band van de kinderen en hun gedetineerde vader. Overdag brengen de kinderen tijd door binnen de muren van de PI (penitentiaire inrichting). Aan het eind van de middag gaan ze naar een kampeerboerderij vlakbij. Daar kunnen ze een spelletje doen, wandelen of sporten. In de avond eten de kinderen samen met de vrijwilligers.
  In het Jaarbeeld 2021 op de website van Exodus staan ontroerende verhalen over het kamp. In de evaluatie geven de kinderen aan dat ze het samen lunchen het leukste vonden. Of samen een foto maken. Op de foto zie je niet dat ze in de PI zijn, maar gewoon samen ergens zijn. Een meisje gaf aan dat ze het zo leuk vond om de handstand te doen, omdat ze dat van haar vader had geleerd. Het zit hem in de gewone dingen.

  26 juni - Wereldvluchtelingendag
  Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die door de Verenigde Naties is aangewezen om vluchtelingen over de hele wereld te eren. Het valt elk jaar op 20 juni en viert de kracht en moed van mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan conflicten of vervolging. Wereldvluchtelingendag is een gelegenheid om empathie en begrip voor hun benarde situatie op te bouwen en hun veerkracht te erkennen bij het opnieuw opbouwen van hun leven.
  We collecteren voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland zoekt.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  A. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  050 409 44 70

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
29 mei 2022
10:00 uur

 ds. C.R.Th. van de Water
 bevestigingsdienst
 kerkomroep
 Collecte

Laarkerk
29 mei 2022
10:00 uur

 ds. J. van Slooten
 doopdienst
 m.m.v. Cantazet
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte

Dorpskerk
29 mei 2022
10:00 uur

 ds. R.J. ten Have
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte

Magnuskerk
05 juni 2022
10:00 uur

 oecumenische openlucht Pinksterviering
 Dennenoord-Lentisterrein
 Collecte


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren