Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  23 juni - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Werelddiaconaat
  Het werelddiaconaat vraagt hulp voor vele projecten verspreid over de hele wereld. Een van de projecten is de nood in Jemen.
  In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten. Voedselhulp is daarom van zeer groot belang. Het werelddiaconaat werkt samen met vele partners die beschikken over hun eigen netwerken en zo de voedselhulp op de juiste plekken weet te krijgen.

  30 juni - Dorpskerk en Laarkerk - Stichting ‘Help mij leven’
  Stichting 'Help mij leven' helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. De stichting ondersteunt de projecten REMER (opvang van straatkinderen) en Sparta (sportclub voor kinderen in krottenwijk), waarvan de Nederlander Robert Smits de grondlegger is. Ondanks de vaak voorkomende tegenwerking van corrupte politici, een gewelddadig politiekorps en doodseskaders, werden zo inmiddels tientallen of zelfs honderden kansloze kinderen geholpen om een beter bestaan op te bouwen. De betrokkenheid van Smits bij deze minst bedeelde kinderen in de Braziliaanse maatschappij beslaat 24 uur per dag, 7 dagen per week.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.