Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  18 april Witte Donderdag - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Werelddiaconaat Wereldwijd kerk-zijn
  Het christendom is een wereldgodsdienst. Overal ter wereld komen christenen zingend en biddend samen om God te eren, het geloof te vieren en stil te staan bij mensen in nood. We kunnen elkaar en ons door hen laten inspireren!
  Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken, en plaatsen ons voor spannende vragen.

  21 april Pasen - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Kerk in Actie (Zending)
  Versterk de kerk in Pakistan
  Veel Christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel Christenen hebben bovendien weinig kennis van het Christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met deze paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

  28 april - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Voedselbank
  Naast de maandelijkse inzameling van producten kunt u de voedselbank ook ondersteunen met een gift. Hiermee verschaft u de voedselbank financiële middelen om eigen producten in te kopen, bijvoorbeeld van boeren en tuinders, maar ook de middelen waarmee de organisatie verder uitgebouwd kan worden.

  5 mei - Dorpskerk, Laarkerk, Magnuskerk - Kerk in Actie (Noodhulp)
  Bevrijdingsdag: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
  Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.