Toelichting op de te houden collectes

 • Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
       
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  13 juni - Kerkomroep
  Deze zondag collecteren we voor onze kerkomroep. Deze is wel een onontbeerlijk hulpmiddel gebleken in de coronatijd. Maar ook buiten deze crisis om is de kerkomroep een verbindend middel tussen de kerk en de gemeenteleden. Je kunt de dienst volgen als je niet in staat bent de dienst bij te wonen, maar je kunt ook op je gemak de dienst terug zien of horen, of de dienst van een andere kerk meemaken. En de vele vrijwilligers uit de kerkelijke gemeenschap maken dit elke zondag weer mogelijk.

  20 juni - noodhulp Griekenland
  Wereldvluchtelingendag
  Vandaag is het Wereldvluchtelingendag, daarom collecteren we voor de vluchtelingen in Griekenland. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en die onderwijs aan kinderen geven.

  27 juni - Bloemenfonds
  Wekelijks worden er bloemetjes gebracht bij gemeenteleden die wat extra zorg en aandacht kunnen gebruiken. Dat kan gaan om zorgelijke omstandigheden maar ook om feestelijke. We laten hiermee onze verbondenheid zien.

  4 juli - Binnenlands diaconaat
  De actie Vakantietas, oftewel zomerpret voor kwetsbare kinderen, richt zich op de groep kinderen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. De diaconieën van de Magnuskerk, de Laarkerk en de Dorpskerk werken samen met de diaconieën van de Dorpskerk Eelde en de Bonifatiuskerk in Vries om voor de kinderen van de gebruikers van onze voedselbank en de kinderen in het AZC te Eelde deze vakantietasjes te vullen. We denken aan speelgoed, kleurboeken, tegoedbonnen en toegangskaartjes voor attracties in de omgeving. We zullen de tasjes voor het begin van de zomervakantie gevuld hebben!

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren