Skip to main content

Collectes

 

Zondag 23 juni - Voedselbank Zuidlaren
Maandelijks wordt gevraagd om door de voedselinzameling de voedselvoorraad voor de aangesloten families op peil te houden. U zult begrijpen dat in deze tijd van hoge kosten voor levensonderhoud, deze hulp broodnodig en noodzakelijk is.
Naast het geld voor voedselpakketten is ook ondersteuning nodig om de organisatie en de logistiek te ondersteunen. Middelen om het mogelijk te maken om het voedsel te kunnen ontvangen en te distribueren.
Om dit alles te ondersteunen in 2024 vragen we uw gaven in deze collecte.

Zondag 30 juni - Dorpskerk en de Laarkerk: KIA Werelddiaconaat Moldavië
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Er is geen zorg voorhanden en vanwege de hoge werkloosheid werken hun kinderen veelal in het buitenland. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Homecare thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers.
Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen. Thuiszorgorganisatie Homecare biedt ouderen verpleegkundige hulp, zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen en komt op voor hun rechten. Vrijwilligers en professionals krijgen een training in het bieden van zorg op maat.
"De zorg voor de naaste in nood staat centraal in ons werk. Jezus' liefde delen met kwetsbare ouderen is, samen met professionaliteit, kwaliteit van onze dienstverlening én teamwork, de basis van ons werk." - Tamara Adasan, directeur Homecare

Magnuskerk: Instandhouding Magnuskerk (Kerkrentmeesters)

 

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
uw diakenen

 

Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
Diaconie : Diaconie: Diaconie:

NL19 RABO 0302 9039 41
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
o.v.v. collectedoel en datum.

NL73 INGB 0667 5962 59
t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
o.v.v. collectedoel en datum. 
 
NL94 RABO 0376 0008 21
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
o.v.v. collectedoel en datum. 

Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

NL31 RABO 0373 7152 77
t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
o.v.v. collectedoel en datum.  
NL65 RABO 0376 0814 65
t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
o.v.v. collectedoel en datum. 
NL98 RABO 0376 0021 07
t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
o.v.v. collectedoel en datum. 

 

Collectebonnen

Magnuskerk
A. Dijkstra
Lijsterbeslaan 6
9471 PD Zuidlaren
050 409 44 70

Laarkerk
Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

Dorpskerk
Chr. Van Dam
Dorpstraat 64 B
Zuidlaarderveen
Tel. 0598 390056

Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Laarkerk
22 jun 2024
13:15 uur

 ds. J. van Slooten
 Dankdienst voor het leven van Mevr. Martha Wester-Slagter
 Kerkdienstgemist
 YouTube

Magnuskerk
23 jun 2024
10:00 uur

 ds. C.R.Th. van de Water
 maaltijd van de Heer
 kerkomroep
 Collecte

Laarkerk
23 jun 2024
10:00 uur

 ds. Y. de Groot
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte

Dorpskerk
23 jun 2024
14:30 uur

 ds. R.J. ten Have
 afscheidsdienst
 m.m.v. Cantazet
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte