Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  17 februari Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - KIA noodhulp
  Mensen in Ethiopië zijn vanouds vertrouwd met droogte, maar door klimaatverandering wordt het (over)leven er steeds zwaarder: het wordt steeds vaker en extremer droog. Water en voedselbronnen raken op, vee sterft. Kerk in Actie verstrekt zaaigoed van droogtebestendige planten, stimuleert mensen om kleine handeltjes voor extra inkomsten op te zetten, legt waterbronnen aan en zorgt voor zuiniger oventjes, zodat minder houtkap nodig is. Het doel is om 3.500 gezinnen het komende jaar te helpen met voldoende voedsel en drinkwater om de droogte te overleven.

  24 februari Dorpskerk en Laarkerk - Dorcas
  Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Dorcas wil perspectief bieden voor de allerarmsten en ziet hen die ongezien zijn. Dorcas werkt vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, gericht op blijvende verandering. Door het opzetten van duurzaam ontwikkelingswerk waar mogelijk en bieden van noodhulp waar nodig.
  Magnuskerk - Pastorale bezoekcommissie

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.