Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  11 augustus - Laarkerk - Kerk in Actie werelddiaconaat
  Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is de toekomst een zwart gat zonder perspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met PEN, de partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan.

  18 augustus - Laarkerk - Stichting Jarige Job
  Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!
  Jarige Job werkt samen met de voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de voedselbank worden de anonieme boxen verspreid onder de ouders. Tevens werkt Stichting Jarige Job samen met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland.

  25 augustus Magnuskerk - Stichting Jarige Job (zie 18 augustus)
  Laarkerk - Platform Kerk en Aardbeving
  Het Platform Kerk en Aardbeving ondersteunt mensen in het aardbevingsgebied bij de bespreking van een aantal existentiële problemen. Hiertoe gaan kerkelijke medewerkers meewerken met de predikant die tijdelijk voor dit werk vanuit de PKN is aangesteld. Een deel van de kosten wordt door verschillende landelijke fondsen gedekt, doch er blijft een begrotingsgat waarvoor het platform de medewerking en solidariteit vraagt van de PKN kerken in Nederland.


  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.