Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  27 september - Dorpskerk, Magnuskerk en Laarkerk - PKN vredeswerk
  Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

  4 oktober - Dorpskerk, Magnuskerk en Laarkerk - Israëlzondag
  Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag.
  Voor de PKN is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoorden in de relatie zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg en het internetproject ‘De Uitdaging’ met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De PKN investeert in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.

  11 oktober - Dorpskerk, Magnuskerk en Laarkerk - Kerk in Actie werelddiaconaat: ‘Landbouw Rwanda’
  De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijke getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Kerk in Actie steunt de zusters! U ook?
  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren