• Collectes

  25 september - Dorpskerk, Magnuskerk - Vredesweek - Vrouwen als vredestichters
  In Colombia was vijftig jaar lang een burgeroorlog gaande. Dit conflict tussen rijk en arm ver-oorzaakte 220.000 doden, meer dan 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen op een bevol-king van 50 miljoen. Op dit moment leeft tien procent van de bevolking in extreme armoede. Veel vrouwen en gezinnen zijn nog steeds getroffen door het geweld. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven? Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden hebben de handen ineen geslagen zich in te spannen voor vrede en verzoening.
  Strijd tussen rijk en arm
  In de jaren zestig van de vorige eeuw namen guerrillagroepen de wapens op, omdat ze meer gelijkheid en grondbezit wilden voor arme mensen. Landeigenaren huurden paramilitaire groepen in om hun grond te verdedigen. Het leger stond vaak aan de kant van de rijke landeigenaren en de paramilitairen. De burgeroorlog werd betaald via drugshandel en losgeld bij ontvoeringen, wat de problemen alleen maar groter maakten.
  Echte vrede kost tijd
  In 2016 tekenden de regering en de guerrillabeweging FARC een vredesakkoord. Maar voor echte vrede moeten alle lagen van de bevolking meewerken. Vrouwen stonden er met hun gezinnen vaak alleen voor en hebben ook nu nog te maken met huiselijk en seksueel geweld. Mensen die langdurig te lijden hebben onder geweld voelen angst, pijn, woede, frustratie en depressie. Het duurt lang voordat men dat kwijt is en elkaar weer durft te vertrouwen.
  Vrouwen werken aan vrede
  In 2007 richten vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden het programma Vrouwen-werken-aan-vrede op (GEMPAZ: Grupo Ecuménico de Mujeres Constructores de Paz). Inmiddels zijn er zeven kringen waarbij totaal honderd vrouwen zijn aangesloten. In vier provincies in Colombia (Norte de Santander, Costa Norte, Cali en Bogotá) krijgen deze vrouwen cursussen in Bijbellezen. Ze leren Bijbelteksten op een nieuwe manier uitleggen en verbinden aan hun dagelijks leven. Dat geeft hen inspiratie om te werken aan vrede en verzoening. Ook leren ze opkomen voor vrouwenrechten en daarvoor aandacht te vragen bij hun plaatselijke overheid.

  Laarkerk - Vredesweek
  In de vredesweek wil de organisatie van deze vrije viering de collecte in de Laarkerk bestemmen voor noodhulp aan Oekraïne.
  De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Help mee!
  Op de vlucht
  De oorlog in Oekraïne duurt voort. Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in Oost-Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig!
  Voedsel, onderdak en transportmiddelen
  Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Daarnaast biedt Kerk in Actie hulp aan de grenzen via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together).

  2 oktober - Bloemenfonds
  ‘Omzien naar elkaar’ is de basis van samen kerk zijn.
  In onze kerken wordt daaraan onder meer invulling gegeven door mensen, die dat op een bepaald moment nodig hebben, ‘een hart onder de riem’ te steken. We doen dit middels pastorale aandacht maar soms ook door dit te ondersteunen met een gebaar, met een bloemetje. De bloemen die zondags hiervoor in de kerk worden uitgereikt zijn het symbool geworden van ‘omzien naar elkaar’.
  Middels een gift voor het bloemenfonds maakt u het mogelijk om op deze wijze naar elkaar te blijven omzien.

  9 oktober - Dorcas
  Vandaag willen wij de christelijke organisatie Dorcas onder uw aandacht brengen.
  Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.
  Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.
  Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

   

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  A. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  050 409 44 70

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
02 okt 2022
10:00 uur

 ds. S. Bijl
 kerkomroep
 Collecte

Laarkerk
02 okt 2022
10:00 uur

 ds. J. van Slooten
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte

Dorpskerk
02 okt 2022
10:00 uur

 ds. R.J. ten Have
 m.m.v. Cantazet
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren