Skip to main content

de Zijbeuk

De Zijbeuk is het wijkcentrum, waarin allerlei kerkelijke activiteiten plaats hebben. Het gebouw ligt achter de voormalige pastorie aan de Kerkbrink 46, aan het paadje tussen de Kerkbrink en de Domineeskamp.

Beheer­der:

A.W. Wijnen - de Haan
Tel. 050 409 2947 
De Zijbeuk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 050 409 5643