Liturgisch bloemschikken

Op hoogtijdagen maakt de commissie Liturgisch Bloemschikken een bloemstuk dat in de kerk wordt geplaatst. Dit bloemstuk verbeeldt het thema van de betreffende dienst.

Foto: Oogstdankdienst 2020

Advent 2022

In deze Advents weken gaan de Liturgische schikkingen  over de vrouwen die in het voorgeslacht van Jezus een rol spelen.
Vrouwen die in de ogen van de mensen niet in tel waren. Vandaag gaat het over Ruth de buitenstaander.
De korenaren staan symbool voor het Broodhuis Bethlehem, waar Ruth terecht komt.
De Pinus (naalden) is een pijnboom, hiermee wordt het verdriet van Naomi en Ruth verbeeld. 

2e Advent

Na jarenlang wonen in Moab vanwege hongersnood in eigen land- keert Ruth’s schoonmoeder terug naar Bethlehem.
Ruth is vastberaden ze gaat met Naomi mee;
Ze spreekt uit; Waar u gaat, zal ik gaan, uw volk is mijn volk uw God is mijn God
Alles laat ze achter, ze durft haar eigen cultuur, familie en volk achter zich te laten.
Ruth mag werken op de akker van Boaz, hij komt haar tegemoet.
Het graan wat achter gebleven is op het land na het dorsen mag zij oprapen en meenemen.
Ruth zoekt bescherming bij Boaz.
Uiteindelijk trouwt ze met Boaz.

Soms lijkt ons leven hopeloos,
Dan moeten we zekerheden loslaten.
Op weg gaan naar onbekende verten.
In Ruth’s houding zie je de werking van Gods liefde en trouw.
Hij geeft hoop en standvastigheid,
Wij zijn nooit alleen.
Hij de Eeuwige, is gekomen om ons te bevrijden,
Om een nieuw begin te maken.
Hij draagt ons alle dagen.


1e Advent

God de Eeuwige heeft zijn mensen hoog.
En toch … wij mensen kunnen soms diep vallen in ons bestaan,
Net als David en Bathseba.
Slachtoffers en tegelijk ook daders, onbedoeld,
En toch bij tijd en wijle zijn wij dat ook.
Hij de ene heeft weet van onze duisternis.
Hij verstaat de stom geslagen mond van alle stervelingen die wij zijn.
Maar Hij laat niet vallen wat zijn hand begon.

Jij God bent en blijft de Barmhartige,
Wij bestaan in Uw geduld.
Jij wijst ons nieuwe wegen.
Jij nodigt ons aan Jouw Koninklijke tafel.
Jij wacht op ons als een Vriend.
Jij Eeuwige maakt ons nieuw.


Lees meer: Liturgisch bloemschikken


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren