Liturgisch bloemschikken

1e Zondag Veertigdagentijd


Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zien we de leegte van de woestijn, de plek van de beproeving.
Maar meer nog zien we Gods Liefde in de vorm van de X. 
De Kracht die overwint: Hij die op handen gedragen wordt en de mens meer biedt om van te leven dan van brood alleen. 
De kleine kaars brandt als Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is. 

Luister naar de stem die klinkt in je hart 
Al word je op de proef gesteld  
Probeert een ander je te misleiden 
Het goede laten zegevieren 
Toont de Kracht Uit naam van de Liefde

2e Zondag Veertigdagentijd


Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we over de drie leerlingen, die met Jezus de berg op gaan, en dat er een stem uit de wolk klinkt. De berg en de wolk bevestigen, net als de X in de schikking, de aanwezigheid van God.
De leerlingen willen het bijzondere moment van de ontmoeting met Mozes en Elia vasthouden: verbeeld in de tenten die zij willen opslaan.
Zij zullen het moment echter in hun hart moeten bewaren.

 

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Je hoeft niet
vast te houden
Met woorden
te beschrijven

Wat in stilte
bewaard kan blijven
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

3e Zondag Veertigdagentijd


Op deze derde zondag van de veertigdagentijd zien we dat alles niet zwart wit is. Jezus toont, weergegeven met de X staand voor Gods Liefde, onder andere waar liefdevolle aandacht toe leiden kan. Hoop doet leven!
We zien voor de X de woestijn: zand, enkele stenen en een op de voorgrond liggende vijgenboom tak. Links naast/achter de X de hoop, de omkeer in denken: een rechtopstaande bloeiende tak. Er wordt een kleine kaars bij de schikking geplaatst als het Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is.

Luister naar de stem die klinkt in je hart
Het kan geen kwaad te veranderen van inzicht
Een ander laten bloeien
Toont de Kracht Uit naam van de Liefde

4e Zondag Veertigdagentijd


Op deze 4e zondag van de veertigdagentijd wordt de Liefde getoond voor dat wat verloren lijkt en toch weer teruggevonden wordt. We zien aan de rechterkant een kitscherige schikking van felgekleurde bloemen, die de losbandige jaren van de zoon,die verloren lijkt, verbeeld. Dat er altijd een weg terug is, wordt aan de linkerkant verbeeld, met een stijlvolle schikking van witte bloemen, die de feestvreugde van zijn terugkeer, de inkeer weergeeft. De X toont wat beide zonen in al die jaren niet hebben willen zien: de liefde van hun vader, de Liefde van God.

Luister naar de stem die klinkt in je hart
Wat is het dat je zoekt
Ver weg of dichtbij
Zien wat er is altijd zal zijn
Toont de Kracht uit naam van de Liefde.

5e Zondag Veertigdagentijd


Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus aan de schriftgeleerden en hogepriesters de gelijkenis van de wijngaard vertelt. Vaak wordt in deze wereld slechts de zinnen gezet op bezit: met gelijke munt betalen, Gods Koninkrijk vergeten, Licht niet gezien. In de schikking zien we een gebroken steen, waarop de steenbreek bloeit. De steen die de bouwers afkeurden en tot hoeksteen geworden is. Gods Liefde verbeeldt als X, is ondanks alles altijd aanwezig.

Luister naar de stem die klinkt in je hart.
Sta niet toe Kwaad met kwaad te vergelden
Bouwen aan Gods Koninkrijk
toont de Kracht uit naam van de Liefde.

6e Zondag Veertigdagentijd


Op deze Palmzondag zien we de weg naar Jeruzalem, door Jezus afgelegd op een veulen. De weg is verbeeld in verschillende tinten paars. Paars: de kleur van de verwachting. Aan het begin van de Goede Week loopt deze verwachting al langzaam over in het wit van de eeuwigheid. De X symboliseert de, door de leerlingen, getoonde liefde voor Jezus. En Jezus Liefde voor zijn leerlingen, de stad en daarmee de mensheid.

Luister naar de stem die klinkt in je hart
Al is de weg zwaar en moeilijk,
weet je nooit alleen
Elkaar vrede schenken,
toont de Kracht uit naam van de Liefde.

Witte Donderdag

Aan het begin van de drie dagen voor Pasen, die samen één dienst vormen, staan we stil bij de avond waarop Jezus voorafgaand aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen zijn laatste avondmaal eet. Zijn Liefde voor de mensheid, zijn Liefde voor God gaat tot het uiterste. Hij toont hoe zijn weg in dienstbaarheid zal gaan en vraagt ons te doen als Hij.

Luister naar de stem, die klinkt in je hart Laat ons tonen dat goed voorbeeld goed doet volgen.
Samen in beweging komen toont de Kracht uit naam van de Liefde.

Stille Zaterdag


Links bij het kruis een berg stenen en groen zonder bloemen.
Op een ondergrond van paars met daarbij een stuk witte stof: voorzichtig breekt het licht van Pasen al door.

Paasochtend


Op deze Paasochtend vieren we de overwinning van het leven op de dood, ten teken is de X bekleed met witte bloemen. Maria wordt door Jezus liefdevol bij haar naam genoemd. Bij het noemen van haar naam beseft Maria dat het Jezus is die ze ziet.

Luister naar de stem die klinkt in je hart Geloof wat je hoort, zorg dat je ziet. De Bron van leven, het Licht in ons bestaan. Hij vraagt je op te staan, los te laten om te behouden Ruimte te bieden Zijn weg te gaan. Opstaan voor verandering toont de Kracht uit naam van de Liefde. De Heer is waarlijk opgestaan.

Lees meer: Liturgisch bloemschikken


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren