Centrale Jeugdraad

 • De Centrale Jeugdraad zorgt ervoor dat de jeugdwerkactiviteiten van de PKN gemeente Anloo-Zuidlaren bijeen worden gebracht. Hieronder vallen de kindernevendienst en tienerdienst, jeugdkerk U-nited, de jeugd- en tienerclubs, de soos, de jeugdredactie maar ook andere activiteiten, zoals catechese en het jeugdpastoraat. Om er voor te zorgen dat alle activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn en om onderling elkaar te inspireren en van elkaar te leren, komt de Jeugdraad eens per zes weken bij elkaar en wordt er gesproken over alles wat er binnen het jeugdwerk gebeurt. De missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren staan verwoord in het Beleidsplan voor het Jeugdwerk. Vandaar uit worden nieuwe plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen (zie hiervoor het jaarplan 2018). In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle werksoorten van alle verschillende aangesloten kerken. Zo zijn de lijntjes kort, zijn we op de hoogte van elkaars activiteiten, brainstormen we over nieuwe plannen en wordt het jeugdwerk aangestuurd.
 • Bestuur Centrale Jeugdraad

  Functie: Naam: Contactgegevens:
  Voorzitter Sanne de Hoop sdehoop@pknanloozuidlaren.nl
  Penningmeester Klaas Bakker 050 364 0318
  kbakker@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdouderling
  Dorpskerk 
  Jenneke Leefsma 050 409 0720
  j.leefsma@pknanloozuidlaren.nl
    Herman van der Kruk 050 409 0720
  h.vanderkruk@pkanloozuidlaren.nl
  Jeugdouderling Laarkerk Esther Kroon 06-55551191
  ekroon@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugddiaken Christina Jonk 06-29596139
  cjonk@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdpastoraal medewerker Aline Sikkema 06 2787 4210
  ajsikkema@pknanloozuidlaren.nl
    Joanne Polling jpolling@pknanloozuidlaren.nl
  Perron1234.com Jan Homans 050 5280082
  j.homans@pknanloozuidlaren.nl
  Kindernevendienst Lydian Dijkstra-Van den Berg
  l.dijkstra@pknanloozuidlaren.nl
  Kindernevendienst Dorpskerk Maaike van Asperen 050 2802708
  m.vanasperen@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugd/Tienerclubs Rejauna Sapulette 06 4651 0429
  rsapulette@pknanloozuidlaren.nl
  Kinderoppas Vacant  
  Jeugdkerk U-nited Marijn van der Ploeg 06 1565 1624
  mvdploeg@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdsoos Joost Hulsegge

  06 5892 0950
  jhulsegge@pknanloozuidlaren.nl
  Predikant Wouter Slob 050 409 5164
  whslob@pknanloozuidlaren.nl
 • declaraties centrale jeugdraad pkn anloo zuidlarenHeb je kosten gemaakt die betrekking hebben op de Centrale jeugdraad? Declareer dan online via deze link

   

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.