• Start
 • Catecheseprogramma

Catecheseprogramma

 • basis catechese pkn anloo zuidlarenBasiscatechese groep 7 en 8 van de basisschool.

  Wat we doen op basiscatechisatie is jullie wegwijs maken met de kerk en de kerkdienst. De indeling van de kerkdienst, wie doet wat? De dominee, ouderling, diaken, koster en organist? We praten over de doop en het avondmaal. Ook gaan we in op grote vragen over het geloof; wie is God? Wat zei Jezus en hoe kijken we naar andere geloven? Het wordt vast een leerzaam en gezellig jaar.

  Het catecheseprogramma start met een bijeenkomst voor de ouders, daarna vervolgen we het programma met 10 bijeenkomsten.
  De thema’s voor de basiscatechese van dit seizoen zijn;
  Blok 1: Thema De Kerkelijke feesten
  Blok 2: Thema De Bijbel, wat is dat voor een boek?
  Het catechisatieprogramma start met een bijeenkomst voor je ouders op woensdag 26 september om 19.30- 21.00 uur in De Meent van de Laarkerk.
  De echte catechisatie voor jou begint op 3 oktober.
  Als jij of je ouders vragen hebben neem dan contact op met ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

  Data:
  Bijeenkomst ouders: woensdag 26 september om 19.30 uur in de Meent van de Laarkerk.
  Bijeenkomsten jongeren: woensdag 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 27 februari en 13 maart en 27 maart.
  Plaats en Tijd: de Meent van 19.00-20.00 uur
  Leiding: ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 • basis catechese pkn anloo zuidlarenKlas 1 en 2 Voortgezet onderwijs

  De jongeren lezen met elkaar een paar verhalen uit de Bijbel in Gewone Taal en proberen te achterhalen wat de betekenis ervan is voor ons leven in deze tijd. Ook wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke feesten en gebeurtenissen in het kerkelijk jaar.

  Data: De voorgestelde data en tijden voor catechese klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs blijken bij sommige belangstellenden niet goed uit te komen. Om toch zoveel mogelijk iedereen de kans te bieden om mee te doen, stel ik voor dat je mij zo spoedig mogelijk laat weten wanneer je mee wilt doen. Via een onderlinge mailwisseling vinden we dan vanzelf data en tijdstippen waarop iedereen zoveel mogelijk aanwezig kan zijn. Graag dus jullie spoedige reactie! Alvast bedankt voor de medewerking!


  Plaats en Tijd: 19.00 – 19.45 uur, de Zijbeuk
  Leiding: ds. Robert Jan ten Have, tel. 050-4091764 rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl

 • perron1234 jeugdwerk pkn anloo zuidlaren

  Iedere maand wordt voor alle tieners van de klassen 1,2,3 en 4 een ontmoeting georganiseerd op Perron1234.com. Aan de hand van verhalen, spellen en ontmoetingen staan we op het perron even stil bij de reis die tieners maken. Elkaar ontmoeten en samen een goede tijd hebben is belangrijk. Ook zoeken we wat we uit de bijbel kunnen leren. Het is geen kerkdienst, het is geen catechisatie, het is geen club... het is van alles wat... en het komt op Perron1234.com allemaal voorbij en bij elkaar. We zitten soms in de Zijbeuk en soms
  in het Station (soos Laarkerk). En we hebben specials waarbij we 'erop uit gaan' met elkaar.

  Op de volgende data wordt je verwacht op Perron1234.com. KOM!

  Datum Tijd Plaats
  23 september 10.00 uur het Station
  28 oktober 10.00 uur de Zijbeuk
  25 november 10.00 uur het Station
  23 december Kerstspecial 19.00 uur Nnb
  27 januari 10.00 uur de Zijbeuk
  24 februari 10.00 uur het Station
  24 maart 10.00 uur de Zijbeuk
  20 april - 21 april Reis door de Paasnacht 18.00 uur Nnb
  26 mei 10.00 uur het Station
  23 juni 10.00 uur de Zijbeuk

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.