Oecumenische Bijbelkring

oecumenische bijbelkring pkn anloo zuidlarenDeze groep bestaat inmiddels ruim dertig jaar in een steeds wisselende en zich vernieuwende samenstelling. Voor het nieuwe seizoen is er nog niet een bepaald onderwerp uitgekozen, maar wij vertrouwen erop dat in samenspraak met deelnemers en gespreksleiders er weer een boeiend programma ontstaat. Zoals inmiddels gebruikelijk zullen de predikanten bij toerbeurt hun medewerking verlenen. Ook de locatie wisselt om de twee keer.

Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december, 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2
en 16 maart.
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 6 oktober om 10.00 uur in de Zijbeuk, Kerkbrink 44,

...

Filmavond: Au nom de la terre

Au nom de la terre pkn anloo zuidlarenVrijdag 7 oktober, film: Au nom de la terre
(begeleiding Karin Elema, e-mail k.elema@pknanloozuidlaren.nl)
Deze film over een Frans boerengezin is lang voor de boerenprotesten gemaakt, maar sluit nauw aan bij de actualiteit. Regisseur Edouard Bergeon maakte eerder documentaires. Deze speelfilm is zijn eerste en gebaseerd op zijn persoonlijke geschiedenis. Het gaat over de financiële strop om de nek van boeren door een industrieel landbouwsysteem dat boeren opjaagt om steeds meer te produceren om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is niet alleen ecologisch, maar voor sommige boeren letterlijk een doodlopende

...

Liederen die je raken

lievelings liederen pkn anloo zuidlarenDe christelijke gemeente is altijd een zingende gemeente geweest. Iedereen heeft wel een of meer liederen die hem of haar in het bijzonder raken. De moeite waard om daar eens wat dieper op in te gaan. Zes avonden willen wij in gesprek gaan over onze ‘lievelingsliederen’. Wat raakt ons daarin? Hoe is dit lied ontstaan? Welke invloed heeft het op ons (geloofs)leven? En ook zullen we proberen deze liederen met elkaar te zingen. De deelnemers bepalen zelf de inbreng door de keuze van hun liederen. Zo worden het vanzelf ook avonden die ons raken…

Data: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 9 februari en 9 maart
Locatie: de Zijbeuk
...

Pastorale cursus ‘Tussen zeggen en zwijgen’

pastoraat pkn anloo zuidlarenDit winterseizoen wordt er weer een cursus pastoraat gegeven voor pastorale ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekers en belangstellenden uit de gemeenten.
Het voeren van een pastoraal gesprek wordt er niet eenvoudiger op in een tijd, waarin het geloof zijn vanzelfsprekendheid verliest en velen de kerk de rug toekeren. Pastoraal medewerkers, ouderlingen en bezoekers kunnen hierover meepraten.
Aan de hand van een aantal ‘grondwoorden’ bezinnen we ons op de pastorale praktijk in de gemeente. De cursus bestaat uit vier avonden met als doel, een steuntje in de rug en bemoediging onderweg voor hen die in onze gemeenten bezig zijn met bezoekwerk.
Wilt u meedoen? Van harte welkom! Wij vragen u om u op te geven. U ontvangt dan ruim van tevoren enkele bladzijden leesstof over het

...

Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren