Leerhuis Jodendom-christendom

Jezus een mensenleven pkn anloo zuidlarenHet Leerhuis Jodendom-christendom gaat in het seizoen 2018-2019 aan de slag met het laatste boek van dr. Cees den Heyer: Jezus, een  mensenleven - een geschiedenis van een mens onder de mensen. Het is verschenen bij uitgeverij Van Warven, Kampen, in 2017, onder ISBN nummer 9789492421395.

‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.
Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s. In het persoonlijk nawoord in ‘Jezus, een mensenleven’ schrijft

...

Catechese klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs

tijd pkn anloo zuidlarenDe voorgestelde data en tijden voor catechese klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs blijken bij sommige belangstellenden niet goed uit te komen. Om toch zoveel mogelijk iedereen de kans te bieden om mee te doen stel ik voor dat je mij zo spoedig mogelijk laat weten wanneer je mee wilt doen. Via een onderlinge mailwisseling vinden we dan vanzelf data en tijdstippen waarop iedereen zoveel mogelijk aanwezig kan zijn. Graag dus jullie spoedige reactie! Mijn e-mailadres is rjhave@pknanloozuidlaren.nl. Alvast bedankt voor de medewerking!

Ds. R.J. ten Have

U-nited dienst zondag 7 oktober

vragen pkn anloo zuidlaren

Spreker: Aline Sikkema

In het eerste jaar van mijn opleiding theologie kreeg ik de opdracht een verhaal vanuit twee verschillende tradities met elkaar te vergelijken. Ik koos ervoor om een verhaal uit de Bijbel te vergelijken met een verhaal uit de Koran, en zodoende kwam ik op het verhaal uit Genesis 22.

Het verhaal van Abraham die de opdracht van God krijgt om zijn zoon Isaak te offeren. Een ongelooflijke opdracht van God die uiteraard veel vragen oproept. Waarom zou God zo’n onmogelijke opdracht geven aan een vader? Maar hij gehoorzaamd wel en gaat op weg naar de berg Moria waar hij zijn zoon moet offeren. Wat zegt dit verhaal over Abraham, en over zijn geloof? En heeft dit verhaal ons ook wat te vertellen in onze tijd?

Dat zijn vragen die ik mijzelf ook heb

...

Extra aanmeldingsronde deelnemers Ghana reis 2019

header world servants anloo zuidlaren mobielBegin maart zijn we gestart met een groep enthousiaste deelnemers die inmiddels druk bezig zijn met allerlei acties binnen ons project. Door omstandigheden is er een plek vrijgekomen in de groep. Omdat we graag zoveel mogelijk jongeren deze fantastische ervaring willen laten beleven, hebben we besloten deze plek open te stellen voor aanmelding. Je kunt je hiervoor aanmelden tot 14 oktober 23:59 uur via de volgende link: Aanmelden of meer informatie.

Indien er meer dan één aanmelding is, hanteren we dezelfde selectieprocedure als in maart.

Informatieavond Israëlreis ‘Het verhaal en het land’

Op veler verzoek staat er in mei 2019 een Israëlreis gepland (in 2018 kon deze vanwege omstandigheden van een aantal belangstellenden niet doorgaan).
Naast een aantal basis/standaard plaatsen (voor hen die de eerste keer Israël bezoeken) zal de reis als thema dragen ‘Het verhaal en het land’. Van een aantal bijzondere verhalen wordt de historische plaats in Israël bezocht.
Deelnemers ontvangen bij vertrek een zorgvuldig samengestelde reisgids van zo’n 80 pagina’s met daarin belangrijke wetenswaardigheden over Israël, praktische informatie en adviezen en het uitgewerkte programma met daarin veel informatie over de te bezoeken plaatsen.
De informatieavond is bedoeld om een mogelijk aantal deelnemers te peilen en zoveel mogelijk informatie te geven over de te organiseren reis.

Datum: 08 oktober 2018
Aanvang: 19:30 uur
...

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.