Leerhuis jodendom-christendom

de Meent
Datum: donderdag 16 december 2021 19:30

Locatie: Kerkenraadskamer

Een heidense uitdaging Leven met de God van Israël pkn anloo zuidlarenDit seizoen gaan we in het Leerhuis aan de slag met het boek van ds. Bart Gijsbertsen: ‘Een heidense uitdaging. Leven met de God van Israël’, in 2015 uitgegeven door Royal Jongbloed – Heerenveen, onder ISBN nummer 978-90-6353-717-3.

De hele Bijbel is door joden geschreven, maar dat komt niet altijd tot uiting in de christelijke bijbeluitleg. Een heidense uitdaging neemt de lezer mee op een zoektocht naar een Bijbelse theologie die hier wél recht aan doet. De auteur komt tot een nieuwe theologie die geen geweld teweegbrengt, maar mensen juist verbindt, hoe verschillend ze ook zijn. Decennialang studeren en preken leidt hier tot een geestelijk testament dat toegankelijk is voor een breed publiek, zowel binnen als buiten de kerk. De auteur daagt daarbij de lezer uit om dit spoor verder uit te diepen.

Deelnemers ontvangen een leesrooster voor de zes leerhuisavonden. Op het leerhuis wordt het gelezen gedeelte besproken en uitgediept met behulp van diverse media. Het leerhuis wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit.

Informatie en opgave: ds. Jelle van Slooten, 06-22812197 of jellevanslooten@laarkerk.nl
Data: 28 oktober, 25 november, 16 december, 20 januari, 24 februari en 31 maart.
Plaats en tijd: De Meent, 19:30 uur – 21:30 uur.

 

 

Alle datums


  • donderdag 28 oktober 2021 19:30 - 21:30
  • donderdag 31 maart 2022 19:30
  • donderdag 24 februari 2022 19:30
  • donderdag 20 januari 2022 19:30
  • donderdag 16 december 2021 19:30
  • donderdag 25 november 2021 19:30