Pelgrimeren in groningen

de Meent
Datum: zondag 16 januari 2022 11:30

Locatie: de Meent

groningsepelgrimage pkn anloo zuidlaren

Voor het komende seizoen staan een drietal pelgrimages op het programma. De datum van zaterdag 2 oktober 2021 en zondag 16 januari 2022 staan al gepland. De laatste zal in april 2022 worden gehouden. Te zijner tijd zal de definitieve datum in Samenklank en op de website worden vermeld. Ook de overige informatie van de Pelgrimages verwijzen we naar Samenklank en de Website.

Noteer de data alvast in de agenda. Nadere informatie volgt in Samenklank, de Website en de Zondagsbrief.
Als je meegaat graag even doorgeven aan Wilma (wilmadegroot@pknanloozuidlaren.nl) of Triny (tvdploeg@pknanloozuidlaren.nl).
Hartelijke groet, Wilma en Triny

 

 

Alle datums


  • zaterdag 2 oktober 2021 11:30
  • zondag 16 januari 2022 11:30