Bijeenkomst ouders basis catechese

de Meent
Datum: woensdag 25 september 2019 19:30 - 21:00

Locatie: Kerkenraadskamer

basis catechese pkn anloo zuidlarenBasiscatechese groep 7 en 8 van de basisschool.

Wat we doen op basiscatechisatie is jullie wegwijs maken met de kerk en de kerkdienst. De indeling van de kerkdienst, wie doet wat? De dominee, ouderling, diaken, koster en organist? We praten over de doop en het avondmaal. Ook gaan we in op grote vragen over het geloof; wie is God? Wat zei Jezus en hoe kijken we naar andere geloven? Het wordt vast een leerzaam en gezellig jaar.

Het catecheseprogramma start met een bijeenkomst voor de ouders, daarna vervolgen we het programma met 10 bijeenkomsten.
De thema’s voor de basiscatechese van dit seizoen zijn;
Blok 1: Thema De Kerkelijke feesten
Blok 2: Thema De Bijbel, wat is dat voor een boek?
Het catechisatieprogramma start met een bijeenkomst voor je ouders op woensdag 30 september om 19.30- 21.00 uur in de Meent van de Laarkerk.
De echte catechisatie voor jou begint op 14 oktober.
Als jij of je ouders vragen hebben neem dan contact op met ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

Data:
Bijeenkomst ouders: woensdag 25 september om 19.30 uur in de Meent van de Laarkerk.
Bijeenkomsten jongeren:  woensdag 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 9
maart en 23 maart. 
Plaats en Tijd: de Meent van 19.00-20.00 uur
Leiding: ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 

Telefoon
0592-277060
E-mail
hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 

Alle datums


  • woensdag 25 september 2019 19:30 - 21:00

Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren