• Start

Theologische filosofie: John D. Caputo

hopeloos hoopvol pkn anloo zuidlarenOoit leverde de filosofie vooral religiekritiek en hielden weldenkende mensen zich niet meer met het geloof bezig. De laatste jaren is daar een opvallende verandering in gekomen. Een aantal filosofen heeft opnieuw grote belangstelling voor het christelijk geloof en opent daarbij allerlei ongedachte ruimtes. Een belangrijke denker hierbij is de Amerikaan John D. Caputo die vanuit de filosofie opkomt voor het geloof. Maar niet op de manier die hem als katholiek kind ooit is bijgebracht, ook niet op de manier die hij als aspirant-kloosterling geacht werd na te volgen. Stevig door de filosofische kritiek heengegaan ziet Caputo wel degelijk veel zeggingskracht in het geloof. In pakkend engels zegt hij ‘God doesn’t exist, He insists’ (in het nederlands klink dat iets minder pakkend: God bestaat niet, maar dring aan). In drie samenkomsten bespreken we stukken uit zijn boekje ‘Hopeloos hoopvol; Belijdenissen van een postmoderne pelgrim’ (Skandalon, 2017). Herkennen we ons in zijn ideeën; zijn ze inspirerend of lijken ze doodlopende wegen? Ieder die belangstelling heeft voor meer filosofische vragen aan het geloof: erbij zijn!

Gespreksleider is ds Wouter Slob, 050 409 5164 of whslob@pknanloozuidlaren.nl.
Data: 16, 30 januari en 13 februari.
Plaats: De Meent. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

God met ons

god met ons pkn anloo zuidlarenOp vijf donderdagavonden in januari, februari en maart hoop ik het boekje ‘God met ons’ te bespreken. Hierin gaat de voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, in op de betekenis van kruis en opstanding in het christelijk geloof. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan de context van toen én aan de context van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve en spirituele manier zien hoe er een God is die mensen bemint. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek zelf voor € 14,90 aanschaffen. Het is verschenen bij Berne Media; wij gebruiken de tweede druk. I

De bijeenkomsten vinden plaats op: donderdag 17 januari, 7 februari, 7 maart, 21 maart en 11 april.
Locatie: de Zijbeuk
Aanvang: 20.00 uur
Informatie en opgave bij ds. Robert-Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl.

Oecumenische dienst in de Laarkerk

raad van kerken pkn anloo zuidlarenOp zondag 20 januari om 10.00 uur vieren we een oecumenische dienst in de Laarkerk ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid. De dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zuidlaren - Anloo, waarin de protestantse gemeenten van Anloo en Zuidlaren en de Rooms Katholieke parochie van Zuidlaren samenkomen. Thema is dit jaar ‘Recht voor ogen’, ontleend aan woorden uit Deuteronomium 16: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Het materiaal voor de gebedsweek is deze keer samengesteld door een voorbereidingsgroep uit Indonesië. Voorgangers in de dienst zijn ds. Jelle van Slooten en da. Gonny de Boer, samen met leden uit de Franciscusparochie en de Dorpskerk. Een gelegenheidskoor wordt geleid door Wim Opgelder.
We hopen elkaar in deze dienst te ontmoeten!

 

Kijken en lezen

Bijbel kijken lezen pkn anloo zuidlarenDe Bijbel heeft kunstenaars de eeuwen door gefascineerd en geïnspireerd. Op twee avonden wil ik met u kijken naar bijbelverhalen door de ogen van schilders. Iedere avond behandelen we een bijbelverhaal, dat op verschillende manieren is uitgebeeld. We gaan kijken wat de beelden bij ons oproepen en wat ze te zeggen hebben over het verhaal. Soms laat een schilderij ons dingen zien, die we anders niet hadden opgemerkt: soms brengen de beelden ons dichterbij het verhaal, en soms roepen ze nieuwe vragen op. Ik hoop op boeiende gesprekken naar aanleiding van woord en beeld! Er is ruimte voor maximaal 11 deelnemers, dus graag even van te voren opgeven.

Data: woensdagavond 30 januari en 13 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Torenkamer Magnuskerk
Informatie en opgave bij da. Gonny de Boer: hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.