• Start

Top 2000 quiz / ‘church goes top 2000’

top 2000 pkn anloo zuidlarenHet einde van het jaar komt alweer in zicht en daarmee dus ook de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Traditiegetrouw staat menig radio dan afgestemd op NPO Radio 2 voor de ‘Lijst der Lijsten’, oftewel de Top 2000!
Net als vorig jaar willen we vrijdag 22 november wederom de Top 2000 quiz organiseren.

Voor wie schreef Eric Clapton ‘Tears in Heaven’, waarom werd Phil Collins ervan beschuldigd een drenkeling niet te helpen en wie is die wereldberoemde gitarist die de gitaarpartij voor zijn rekening neemt op ‘While my guitar gentley weeps’ van the Beatles?
Geef je snel op om mee te doen (want dat wil je), je kunt met anderen een groepje vormen of gewoon individueel meedoen!
Deelname is uiteraard gratis, net als de eerste consumptie!

We starten om 20.00 uur in De Meent. We hopen op net zo’n enthousiaste opkomst als vorig jaar.
Opgave via John Jager, johnjager@pknanloozuidlaren.nl, tel. 06 5562 0872 of via Jordy Jager, 06 3714 0543.

Kunstwerken voor Alafya

kunst veiling pkn anloo zuidlaren 2019 008Op 23 november is het zover. Dan zullen de gezamenlijke diaconieën de kunstwerken, die door u zijn ingebracht voor het goede doel: het Alafya kindertehuis in Ghana, door middel van een veiling proberen voor een zo groot mogelijk bedrag te verkopen.

De veiling vindt plaats in de Magnuskerk te Anloo en begint om 15.00 uur. De inloop, bedoeld om de kunstwerken te bekijken, vangt aan om 13.00 uur.
Er moet nog een behoorlijk bedrag worden binnengehaald om de beloofde € 4.400 te halen. We hopen dan ook dat u in groten getale de veiling komt bezoeken en dat u zo mogelijk ook andere belangstellenden zult meebrengen.

Er zijn tot op heden circa 100 kunstwerken bij ons binnengebracht. Er wordt nu een catalogus van gemaakt, maar dat betekent niet dat u niet meer mee kunt doen. Heeft u nog zelfgemaakte kunstwerken, schilderijen, foto’s of aardewerk die u aan het goede doel wilt schenken, dan kunt u nog steeds contact opnemen met Gerrit Denekamp, 050 409 5398 of Dick Moes 050 364 6201, of mail naar g.denekamp@pknanloozuidlaren.nl of dickmoes@pknanloozuidlaren.nl
Langs deze weg willen wij alle gulle gevers heel hartelijk danken voor hun gift(en).

Namens de gezamenlijk diaconieën van Laarkerk, Dorpskerk en Magnuskerk,
Dick Moes, Gerrit Denekamp en Heleen Hoving

 

Happen en Stappen

happen en stappen 2019 pkn anloo zuidlarenUitnodiging wijken Centrum van de Laarkerk en de Dorpskerk.

Op vrijdagavond 29 november wordt er voor de wijken Centrum van de Laarkerk en de Dorpskerk een gezellig etentje georganiseerd. Het is de bedoeling dat we aan het begin van de avond bijeenkomen in De Meent. We drinken een glaasje en gaan vervolgens stappen om het diner bij drie verschillende adressen van gemeenteleden te happen.
Het programma ziet er als volgt uit (tussendoor stapt of fietst u naar het volgende adres):
17.45-18.15 uur: welkom met een glas….in De Meent
18.30-19.15 uur: voorgerecht
19.30-20.45 uur: hoofdgerecht
21.00-21.45 uur: nagerecht
22.00-23.00 uur: voor wie nog zin heeft, staat er ter afsluiting in De Meent nog koffie/thee klaar
De kosten voor het eten bedragen € 10,- per persoon.

Let op: u krijgt geen persoonlijke uitnodiging, geeft u zich dus op per mail of telefoon.
U kunt zich opgeven voor 15 november via: happenenstappen@pknanloozuidlaren.nl of telefonisch bij:
Corry Drint, 06 2018 6363
Coby Postma, 050 409 5163
Rinkje Westendorp, 050 409 4791.

Om de kokers van de vorige keer in de gelegenheid te stellen nu als gast aan tafel te zitten, hebben we nieuwe kokers nodig. Ook u kunt zich opgeven als koker!!! Met iemand samen koken is ook leuk. Mocht u een dieet hebben of heeft u vervoer nodig, dan dit graag even doorgeven.

Met Dorpskerk Centrum worden de gemeenteleden bedoeld die wonen in Centrum Zuidlaren, De Groeve, Midlaren en Zuidlaarderveen.

Digitale kalender veertigdagentijd

digitale kalender pkn anloo zuidlarenKomende winter gaan we benutten voor het maken van onze eigen digitale veertigdagentijdkalender! Een kalender die voorafgaand aan de veertigdagentijd op onze website komt te staan met allerlei Bijbelteksten en foto’s. Het idee is opgedaan op een intercollegiale diaconale bijeenkomst in Borger.
Zowel de suggesties voor Bijbelteksten als de digitale foto’s ontvangen we graag van jullie! Over de haalbaarheid van een ‘papieren kalender’ denken we nog na. Het thema van de veertigdagentijd 2020 is: ‘Sta op!’

Welke Bijbelteksten raken, bemoedigen, spreken aan en/of passen bij de veertigdagentijd en dit thema? Laat het ons weten! Dat kan via de mail (zie hieronder), maar verzoekjes kunnen ook worden ingediend bij onze pastorale medewerkers en/of predikant.

Ook foto’s die aansluiten bij dit thema en zijn genomen in de omgeving van Anloo/Zuidlaren zijn van harte welkom! ‘Oude’ foto’s kunnen worden ingediend, maar ook nieuwe. Nieuwe die u op eigen gelegenheid maakt, maar u kunt ook met een groepje collega fotografen op pad: er is namelijk een pknanloozuidlaren fotoclub! Wat u ook heeft: telefoon, compact camera, digitale spiegelreflexcamera (waar u al wel of niet mee overweg kunt), u kunt bij ons terecht om samen foto’s te maken voor de veertigdagentijdkalender! U kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Denekamp.

Natuurlijk kunt u foto’s uit uw eigen collectie aanleveren zonder te participeren in de activiteiten van de fotoclub.
U/jij kunt de foto's insturen via: veertigdagentijdkalender@pknanloozuidlaren.nl
NB: wanneer u foto’s inlevert, geeft u toestemming voor het gebruik van de foto’s voor de (digitale) kalender op de website van PKN Anloo - Zuidlaren.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren