• Start

Zangers gezocht voor de passieviering 2019

project koor passie zondag pkn anloo zuidlarenOp zondag 14 april 2019 is het Palmzondag.
Traditiegetrouw wordt dan, ’s avonds om 19.00 uur, de passieviering in de Laarkerk gehouden. In deze dienst willen we (voorafgaand aan de goede week) stilstaan bij de weg die Jezus ten einde toe ging.

In deze passieviering zal veel aandacht en ruimte zijn voor samenzang èn koorzang.
Het is de bedoeling, met een koor de “Liederen van Passie” (naar het evangelie van Mattheus) uit te voeren, een liederencyclus die in 2003 geschreven is door Gerard van Amstel (U weet wel . . . van de musicals over Jakob, Jozef, Mozes en Maria), op tekst van Piet van Midden.
Het gaat hier om een geheel van bijna 20 prachtige sfeervolle liederen! De liederen zijn heel toegankelijk geschreven, en zeer goed uitvoerbaar voor een projectkoor, waar ook u of jij aan kan deelnemen!!

Natuurlijk zijn er repetities nodig om te komen tot een mooie en goede uitvoering, samen met een instrumentale groep (piano, fluit, klarinet,)
Die repetities zullen gehouden worden op zondagavond,
van 19.30-21.30 uur, (meestal in De Meent) op de volgende data:
6, 20 en 27 januari, 3 en 10 februari, 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april.

Kosten: ca. € 35,00 p.p. (inclusief bladmuziek en oefenmateriaal)
U kunt zich opgeven via wopgelder@pknanloozuidlaren.nl

Happen en Stappen gemeentebreed

herfst kookcafe pkn anloo zuidlarenWinterhappen en Stappen 2.0 Westlaren
Om alvast in de agenda te zetten: Happen en Stappen in een nieuwe vorm. We hebben al een datum geprikt: 9 maart. Nadere informatie volgt. 

Dorps- en Laarkerk - Wijk Centrum
Samen willen wij Happen en Stappen organiseren en wel op 29 maart.
Voor de Dorpskerk betreft het de gemeenteleden die in het centrum, Annerweg, voormalig Kazerneterrein, De Groeve, Midlaren en Noordlaren wonen.
Nadere informatie volgt. 

Running Dinner voor Wijk Zuid
Net als vorig jaar zal het pastoraal team sectie Zuid ook in 2019 weer een Running Dinner organiseren. We hebben dit gepland op vrijdag 8 februari.
Gemeenteleden die wonen in Wijk Zuid van de Laarkerk, en de wijken Zuides, Winkelakkers en Schuilingsakkers van de Dorpskerk worden van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen.
U kunt zich opgeven als deelnemer(s) en/of als kookadres, uiterlijk 25 januari. Voor verdere informatie laarkerkwijkzuid@pknanloozuidlaren.nl

Mooie kerstaanbieding

De feestdagen komen er weer aan en dan is het altijd weer zoeken naar leuke kado’s. Wat is er dan beter dan een mooi kado uit bijna volledig gerecycled materiaal, waar u ook nog een goed doel mee steunt. De World Servants groep en andere enthousiastelingen zijn de afgelopen weken al druk aan het slopen, zagen en timmeren geweest om mooie panelen en kerstbomen voor u te maken.
Te koop zijn:


actie 01 25 40 cm world servants anloo zuidlarenaanbieding 1
25 x 40 cm € 15,-

actie 02 20 40 cm world servants anloo zuidlarenaanbieding 2
20 x 40 cm € 15,- 
actie 03 60 100 world servants anloo zuidlarenaanbieding 3 
60 x 100 cm € 20,-

Bent u net zo enthousiast als wij, dan kunt u uw bestelling doorgeven aan Aly Wildschut: 050-4090997 of mailen naar kerstactie@worldservantsanloozuidlaren.nl, wij zorgen dan dat u dit cadeau voor de feestdagen in huis heeft. Daarnaast komen er bestellijsten en voorbeelden in de Zijbeuk, Magnuskerk en de Meent te liggen.

Aanbieding 1 en 2 zijn ook te koop bij Tissingh gereedschappen, graag contant afrekenen.

Meehelpen met klussen? u/jij kunt zich hiervoor aanmelden op bovenstaand mailadres.

De World Servants Anloo-Zuidlaren

Kerkbalans 2019

kerkbalans 2019 pkn anloo zuidlarenIn januari gaat de Actie Kerkbalans 2019 weer van start. Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je Kerk’.
Onderhoud van de gebouwen, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. De kerk krijgt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken gemeenteleden, van mensen zoals u. Draagt u de kerk een warm hart toe? Doe dan mee aan Kerkbalans 2019 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Anne Schreur anneschreur@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Klaus Scholte klausscholte@pknanloozuidlaren.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen ophalen in de Magnuskerk op donderdagavond 17 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. Het terugbrengen van de toezeggingen is op maandagavond 4 februari ook tussen 19.00 en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen maandag 21 januari tussen 19.00 en 20.00 uur ophalen in De Meent. Inleveren van de formulieren: donderdag 31 januari tussen 19.00 en 20.00 uur.
Tevens zijn wij nog op zoek naar een paar vrijwilligers voor Westlaren, Zuid-Es, Centrum en Annen die de formulieren willen bezorgen en weer ophalen. U kunt hiervoor contact opnemen met Klaus Scholte van de Laarkerk, 050 409 3223.

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 16 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 30 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk.

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift ? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kunt u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de Colleges van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.