• Start

Rommelmarkt 2020

rommelmarkt logoDe zomer lijkt voorbij op het moment dat ik dit schrijf, na een lange droge periode is er nu veel regen in de weersverwachting met temperaturen onder de 20 graden.

Dat betekent ook dat de herfst in aantocht is en dat we weer aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de rommelmarkt van 25 april 2020.
U kunt meedenken, want er moet een bestemming gevonden worden voor de opbrengst. Weet u een goed doel waarvan u denkt dat men extra ondersteuning kan gebruiken; dan horen we dit graag van u, uiterlijk 1 oktober a.s. via rommelmarkt@laarkerk.nl.

U kunt uw goede doel onder de aandacht brengen bij de rommelmarktcommissie. Wat daarbij belangrijk is, is dat het goede doel transparant is, dat de organisatie duidelijke info beschikbaar heeft en dat ook duidelijk is waar het geld voor bestemd is. De medewerkers van het goede doel moeten ook in staat zijn om het project toe te lichten middels een presentatie. Vanwege eventuele subsidies is het ook belangrijk dat er sprake is van een Stichtingsvorm. Het zou ook heel mooi zijn als er sprake is van een verbinding met Zuidlaren of de regio.

In een vergadering eind oktober / begin november zal de rommelmarktcommissie aan de hand van de ingediende projecten een voorstel formuleren voor de Wijkraad van de Laarkerk. De Wijkraad zal vervolgens de beslissing nemen over de definitieve besteding van de opbrengst.

Buurten bij de boer voor Wijk Centrum

buurten bij de boer pkn laarkerk zuidlarenNa de vele positieve reacties van vorig jaar gaat wijkteam Centrum weer een 'Buurten bij de boer' organiseren.

Op zondagmiddag 6 oktober van 15.00 tot 17.00 uur willen we gezellige met elkaar buurten bij Ria en Stef van der Helm, Esweg 50 Midlaren. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we elkaar daar ontmoeten. We hopen op een mooie herfstdag en dat we net als vorig jaar binnen en buiten de boerderij kunnen zitten. Bij een slechte weersvoorspelling gaat het buurten bij de boer niet door en zal dan ‘s morgens in de kerk worden afgekondigd. Of raadpleeg deze website.

Ook de kinderen zijn van harte welkom, voor hen zijn er spelletjes.
Heeft u vervoer nodig, dan kunt u zich bij onderstaande adressen opgeven.
Graag opgeven voor 2 oktober bij:
Coby Postma tel: 050-4095163
E-mailadres: cobypostma@pknanloozuidlaren.nl
Ingrid Wester tel: 050-4092082 (na 18.00 uur)
E-mailadres: ingridwester@pknanloozuidlaren.nl

U-nited gaat het anders doen!

logo united jeugkerk zuidlarenOp zondag 23 juni had U-nited haar jaarlijks seizoensevaluatie. We hebben daar nagedacht over de koers die U-nited volgens ons zou moeten hebben komend seizoen. De huidige opzet is niet houdbaar meer met het aantal vrijwilligers dat we hebben. Dus tijd voor verandering!

We hebben daarom gekeken wat de kracht van U-nited is en hoe we dat vorm kunnen geven op een andere manier. We kwamen eropuit dat U-nited een manier van kerk zijn is waar mensen zich thuis voelen en waar dingen gebeuren die net even anders dan anders zijn. We denken niet in beperkingen maar we zijn op een open en kwetsbare manier kerk. Door de ongedwongenheid en de sfeer van saamhorigheid die we creëren, ervaren we soms iets van God, soms ook op onverwachte momenten, bijvoorbeeld in een schuddende huifkar.

Nou willen we graag iets nieuws doen maar toch dat gevoel vasthouden. We willen graag van een groep die diensten organiseert voor jongeren, naar een groep die dingen organiseert mét jongeren. We gaan dus van diensten naar allerlei verschillende activiteiten en we gaan van een vaste club die alles organiseert naar elke activiteit een ander clubje.
Daarom hebben we vrijdag 4 oktober om 20.00 uur onze eerste bijeenkomst U-nited nieuwe stijl. Daar gaan we dan op een leuke manier met alle bezoekers aan de slag met die nieuwe koers. Wij hebben al een aantal ideeën maar iedereen is welkom om mee te denken en doen. Zo ontstaat er een jaarprogramma met activiteiten die we met z’n allen gaan doen en organiseren. Iedereen is welkom om mee denken, ook de jongeren boven de 60 dus. Denk ook vooral niet te gauw dat het moeilijk is of veel werk om zo’n activiteit te organiseren. De mensen van het ‘oude’ U-nited kunnen je vast op weg helpen.

We hopen zo het gevoel van U-nited vast te houden en tegelijk nog spannendere dingen te doen dan we al deden. We gaan op zoek met elkaar naar een andere manier van kerk zijn. Wij hebben er erg veel zin in en we hopen jullie ook. Komen allemaal dus want we hebben jullie nodig!

Hartelijke groet,
Namens U-nited,
Kars Denkema & Marijn van der Ploeg

Pelgrimeren in Groningen

groningsepelgrimage pkn anloo zuidlarenZaterdag 5 oktober 2019 staat de 1e pelgrimsroute van dit seizoen gepland. We wandelen die dag in het weidse en rustgevende veenkoloniale landschap van de provincie Groningen: de Wildervankster dallen.
We zijn welkom om 9.00 uur bij het ochtendgebed van ds. Maas Stoffer en scriba Mariano in Wildervank. Aansluitend verzorgen ze de koffie en vertellen ze iets van hun kerk.

Daarna gaan we op pad en wandelen rondom de Wildervanksterdallen en eindigen de wandelroute bij de PKN kerk. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Meent en verwachten om ongeveer 15.00 uur terug te zijn. Het is altijd handig om een lunchpakketje mee te nemen.

Graag opgeven bij Wilma (wilmadegroot@pknanloozuidlaren.nl) en Triny (trinyvanderploeg@pknanloozuidlaren.nl).
De volgende pelgrimages staan gepland op zondag 5 januari 2020 en zaterdag 16 mei 2020. Noteer ze alvast in de agenda. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren