• Start

Kerk-vlog

vlog pkn anloo zuidlaren‘Dat moet beter en leuker kunnen’, lijkt me, als ik op social media eens wat rondneus op het kerkelijke erf.
Graag daag ik jongeren vanaf 16 jaar uit met me mee te denken om een kerkelijke vlog op te zetten. Zowel technisch als inhoudelijk kan er inbreng zijn.

Data: Bij een maaltijd op vrijdag 6 september, inventariseren we.
Tijd: Om 18.00 uur bij mij thuis. Ds Wouter Slob.
Plaats:  Het Oelbred 7, Zuidlaren
Leiding: ds. Wouter Slob, tel. 050-4095164, whslob@pknanloozuidlaren.nl

Wie helpt ons met de coördinatie van het Feest van de Geest 2020?

feest van de geest 2020 pkn anloo zuidlarenOm de twee jaar vieren we het Feest van de Geest in de Magnuskerk.
De afgelopen keren zorgde Charles van der Pal voor de coördinatie. Met hulp van een aantal mensen regelde hij het opzetten van de expositie en het contact met de uitverkozen kunstenaar en met de organisatie. Charles gaf aan om zijn aandacht weer eens ergens anders op te willen richten en de coördinatie over te dragen.

Wie wil dat op zich nemen? Charles zal u perfect inwerken. En het is een tijdelijke, uitdagende job!
U kunt zich melden bij Marga de Vries, margadevries@pknanloozuidlaren.nl

Namens de wijkraad,
Antheunis Janse, scriba

22 september startzondag in de Dorpskerk

startzondag 2019 een goed gesprek pkn anloo zuidlarenHet nieuw kerkelijk jaar zal gestart worden met een gezinsdienst (dus voor jong en oud). De predikanten zullen zorgdragen voor een inspirerende bijeenkomst. Het thema van deze zondag is: 'Een goed verhaal'.

Het voorbereidende comité is druk bezig met het programma. Globaal zal het programma er als volgt uitzien:
1. gezinsdienst om 10.00 uur
2. Na afloop koffiedrinken
3. Keuzemenu: wordt in de dienst bekend gemaakt (een verrassing – laat u verrassen!)
4. Als afsluiting: een eenvoudige broodmaaltijd. Waarbij er volop gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan.

We hopen er een mooie, betekenisvolle en compacte startzondag van te maken, waarbij het Goede Verhaal de Rode Draad vormt.
Warme groet van het organiserend comité.

Datum: 22 september
Waar: Dorpskerk
Tijd: 10.00 - 14.00 uur

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail