• Start

Adventsvespers in de Dorpskerk

advent verspers dorpskerk pkn anloo zuidlarenZoals ieder jaar in de adventstijd, worden er op de zondagavonden gezamenlijke vespers gehouden in de Dorpskerk te Zuidlaren. De vespers beginnen steeds om 19.00 uur. Dit jaar staan de vespers in het teken van het Bonhoefferjaar – op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat deze beroemde Duitse theoloog werd terechtgesteld omdat hij zich actief verzette tegen het nazisme. Bonhoeffer werd vooral bekend door de brieven die hij in het laatste jaar van zijn leven vanuit de gevangenis schreef. ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ is een gedicht van zijn hand, dat als Lied 511 is terecht gekomen in ons Liedboek.

We lezen in de vespers een aantal teksten van Bonhoeffer, en zingen liederen die daarop zijn geïnspireerd. Cantazet o.l.v. Wim Opgelder heeft een belangrijk aandeel in de vespers. Een vast onderdeel van de vespers is het lichtritueel, waarbij alle aanwezigen uitgenodigd worden een kaarsje aan te steken, als teken van ‘licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil’. Op zondag 1 december gaat ds. Jelle van Slooten voor, op 8 december da. Gonny de Boer. Zondag 15 december wordt de vesper geleid door ds. Robert-Jan ten Have. Op 22 december krijgt de avonddienst een andere vorm, namelijk van een Festival of Lessons and Carols: een dienst uit de anglicaanse traditie waarin Schriftlezingen en liederen elkaar afwisselen en waarin veel ruimte is voor muziek. In deze dienst is ds. Wouter Slob de liturg.

U bent van harte welkom in deze vieringen, die de adventstijd in een bijzonder licht zetten.

Kerstwandeling

Thema: Kom, we gaan op zoek!

Op zondag 22 december 2019 gaat de 2e Zuidlaarder kerstwandeling van start vanaf de grote Brink in Zuidlaren.

Ook dit jaar organiseren we vanuit de diverse kerken in samenwerking met Lentis en de Zuidlaarder ondernemers activiteitenclub een kerstwandeling.
Een wandeling waarin het kerstverhaal wordt uitgebeeld en verteld. Onderweg zie je Jesaja, de herbergier, de herders met hun schapen, de wijzen en natuurlijk het stralende engelenkoor. Ook is er ruimte om samen te zingen in de Ontmoetingskerk. Na een lange reis is er eindelijk de stal waarin Maria, Jozef en het kind Jezus de nacht doorbrengen.

De wandeling vindt plaats op zondag 22 december en de start is tussen 16.30 uur en 18.00 uur vanaf de grote brink in Zuidlaren. De tocht gaat via de Zuiderstraat richting het zwembad en gaat verder op het terrein van Lentis. Na een wandeling van 4 km kom je terug bij de Brink.

De Lentis bewoners zijn ook weer druk doende, dit jaar met houten stokkamelen waardoor de wijzen een stuk eenvoudiger kunnen reizen.

Ook jij kunt mee doen!

Kinderkoor:
We zoeken kinderen voor het kinderkoor om de engelenzang ten gehore te brengen. Ben je 7 jaar of ouder? Dan kun je meedoen. Opgeven kan bij janny@kerstwandelingzuidlaren.nl. Janny zal je mailen wanneer er wordt geoefend. Wij vinden het fijn als ook jij komt.

Potten met schroefdeksel:
Vorig jaar was de gehele route verlicht, dit willen we ook nu weer doen. Wilt u glazen potten met schroefdeksel verzamelen? Maximale hoogte van de glazen pot 12 cm. Deze zonder etiket en schoon inleveren aan de Stationsweg 137 op zaterdag 07 en 14 december.

Vrijwilligers:
Ook zijn we op zoek naar vele vrijwilligers voor de hand en span diensten. Koffie zetters en schenkers, afwassers, decor bouwers en opruimers, de lichtbrigade enz. Zonder hulp kunnen we niets. Help jij mee? Opgeven kan bij wilma@kerstwandelingzuidlaren.nl

Pelgrimeren in Groningen

groningsepelgrimage pkn anloo zuidlarenNoteer alvast in de agenda: Pelgrimeren in en rondom het stadje Appingedam op het Hogeland op zondag 5 januari.

Op zondag 5 januari, na de ochtenddienst en soep met broodjes, staat het stadje Appingedam op het Hogeland centraal. We starten in Appingedam en wandelen daarna door naar Tjamsweer en bezoeken daar het kerkje die in 1538 werd gebouwd. We vertrekken om 12.45 uur met auto's. Hebben jullie weer zin om mee te gaan? Noteer de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt in de volgende uitgave van Samenklank en op de website.

Info en opgave: Triny van der Ploeg (tvdploeg@pknanloozuidlaren.nl) of Wilma de Groot (wdegroot@pknanloozuidlaren.nl).
Graag even aangeven of je de beschikking hebt over een auto. 

Digitale kalender veertigdagentijd

digitale kalender pkn anloo zuidlarenKomende winter gaan we benutten voor het maken van onze eigen digitale veertigdagentijdkalender! Een kalender die voorafgaand aan de veertigdagentijd op onze website komt te staan met allerlei Bijbelteksten en foto’s. Het idee is opgedaan op een intercollegiale diaconale bijeenkomst in Borger.
Zowel de suggesties voor Bijbelteksten als de digitale foto’s ontvangen we graag van jullie! Over de haalbaarheid van een ‘papieren kalender’ denken we nog na. Het thema van de veertigdagentijd 2020 is: ‘Sta op!’

Welke Bijbelteksten raken, bemoedigen, spreken aan en/of passen bij de veertigdagentijd en dit thema? Laat het ons weten! Dat kan via de mail (zie hieronder), maar verzoekjes kunnen ook worden ingediend bij onze pastorale medewerkers en/of predikant.

Ook foto’s die aansluiten bij dit thema en zijn genomen in de omgeving van Anloo/Zuidlaren zijn van harte welkom! ‘Oude’ foto’s kunnen worden ingediend, maar ook nieuwe. Nieuwe die u op eigen gelegenheid maakt, maar u kunt ook met een groepje collega fotografen op pad: er is namelijk een pknanloozuidlaren fotoclub! Wat u ook heeft: telefoon, compact camera, digitale spiegelreflexcamera (waar u al wel of niet mee overweg kunt), u kunt bij ons terecht om samen foto’s te maken voor de veertigdagentijdkalender! U kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Denekamp.

Natuurlijk kunt u foto’s uit uw eigen collectie aanleveren zonder te participeren in de activiteiten van de fotoclub.
U/jij kunt de foto's insturen via: veertigdagentijdkalender@pknanloozuidlaren.nl
NB: wanneer u foto’s inlevert, geeft u toestemming voor het gebruik van de foto’s voor de (digitale) kalender op de website van PKN Anloo - Zuidlaren.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren