• Start

Adventsvespers

adventsvesper pkn anloo zuidlarenUPDATE: N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om de vespers dit jaar niet door te laten gaan. Laten we hopen dat we volgend jaar deze diensten als opmaat naar kerst wel kunnen houden.

In de adventstijd, die begint op zondag 28 november, worden op de zondagavond weer gezamenlijke vespers gehouden in de Dorpskerk. Dit jaar staat lied 433 centraal: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’. Per vesper wordt steeds een volgend couplet van dit lied behandeld. Het vijfde couplet kan dan een plek krijgen in de liturgie met Kerst. De diensten worden geleid door ds. R.J. ten Have (28 november), ds. J. van Slooten (5 december), ds. G.C. Hovingh (12 december) en ds. C.R.T. v.d, Water (19 december). Net als vorig jaar zitten de kerkgangers vanwege de coronamaatregelen in het schip van de kerk, de cantorij zit in het koor van de kerk. De algemene muzikale leiding in deze sfeervolle vieringen is in handen van Wim Opgelder. De aanvang is steeds om 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Corona update

corona update pkn anloo zuidlarenMagnuskerk
We handhaven voorlopig de anderhalve meter maatregel. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om naar de kerkdienst te komen. Wel verzoeken we u dringend om weer een mondkapje te dragen tijdens het lopen in de kerk – wanneer u zit mag het af. Zingen blijft toegestaan. Het collecteren doen we vanaf zondag via drie(!) collectezakken in de doorgang van schip naar kerk.
Wanneer u de dienst wilt bijwonen moet u wel van tevoren een plaats reserveren via de website www.pknanloozuidlaren.nl
Als u niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u de dienst volgen via kerkomroep.nl
Dit kan ook op een later moment.

Laarkerk
Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> kerkdienst
Voor de kerkdienst betekent het dat we nog steeds met mondkapjes ons verplaatsen in het gebouw maar nu ook weer 1,5m afstand gaan houden in de zaal. Dus lege banken tussen bezette banken en in de banken 1,5m onderling afstand. Na de dienst zullen we vooralsnog geen koffie schenken. Leuk is anders, maar we willen de zorg niet overbelasten. Update (20-11): Helaas zijn de besmettingen ernstig toegenomen en dreigt de zorg er onder te bezwijken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen dus we houden ons aan de maatregelen als thuisblijven als we klachten hebben, verplaatsen met mondkapje in het gebouw, 1,5m afstand en daar komt nu bij dat we ‘ingetogen’ zingen.

Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> vergaderingen
Voor vergaderingen geldt ook dat we weer 1,5m afstand zullen moeten houden, naast dat we met mondkapje op verplaatsen in het gebouw. Dat betekent dat een overleg al gauw in een grotere zaal moet worden gehouden dan voorheen. Kijk op de site in de agenda of de gewenste ruimte nog beschikbaar is. 

Dorpskerk
Voor de kerkdiensten in de Dorpskerk geldt dat we u vragen om zich aan de algemeen geldende regels te houden en ook niet naar de kerk te gaan als u zich niet goed voelt. In de kerk willen we u vragen om elkaar de ruimte te geven en zo nodig de aanwijzingen van de dienstdoende kerkenraadsleden op te volgen. Vooralsnog hoeft u zich niet aan te melden voor de dienst. Wel willen we u vragen om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 

Rommelmarkt zaterdag 23 april 2022

rommelmarkt logoInleiding
“ it giet oan” zoals de friezen zeggen, helemaal zeker is het natuurlijk niet, maar we zijn weer gestart met de voorbereidingen van de rommelmarkt 2022. Per slot van rekening is de Zuidlaardermarkt dit jaar ook gehouden.

Rommelmarkt op kleinere schaal
We hebben als rommelmarktcommissie besloten om het wat kleiner te gaan organiseren. De afgelopen jaren was het groot, groter , grootst. Het dreigt een beetje uit zijn voegen te barsten. Het belangrijkste doel van de rommelmarkt, de saamhorigheid in de gemeente, komt ook prima uit de verf met een kleinschaliger uitvoering.

Rommelmarkt kleinere schaal, hoe gaan we dat doen? Allereerst door te zorgen dat we minder rommel en meer goed verkoopbare spullen binnen krijgen. We gaan het aantal inbreng dagen verminderen en op de inbreng zaterdagen zal kritisch worden gekeken wat er aangeboden wordt. We nemen niet alles wat wordt aangeboden meer aan. Onverkoopbare rommel moet maar weer mee terug naar huis. Ook het totale assortiment zullen we wat beperken, sommige zaken leveren nauwelijks geld op en er is veel nawerk bij het storten van restafval, wat bovendien veel kosten met zich meebrengt. (Wat ten koste gaat van de opbrengst!) Verder willen we kijken of we een aantal stands wat kunnen verkleinen of zelfs helemaal niet meer opbouwen. Hierover krijgen jullie later wel meer details te horen.
Letterlijke rommel moet weer mee naar huis. Ook een aantal categorieën zullen we helemaal niet meer innemen. Hierover ontvangt u later meer concreet bericht.
Ook de catering zal wijzigen; er worden veel kosten gemaakt en dat willen we graag anders.

Vrijwilligers
De hele rommelmarkt staat of valt bij de vrijwilligers. Afgelopen jaren waren we totaal met meer dan 200 mensen in de weer. De vraag is dus: doe je weer mee in 2022? Als je mee wilt doen stuur dan een email naar rommelmarkt@laarkerk.nl en geef aan of je mee wilt doen op de volgende dagen:
o Rommel innemen op de inbreng-zaterdagen
o Opbouw van de tenten in de week voorafgaand aan de markt
o Helpen op de marktdag zelf met verkopen, catering etc etc
o Afbouw en opruimen van de tenten in de week na de markt
Voor de commissie is het van belang op voorhand te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen

Tot slot:
Als we er met ons allen de schouders onder zetten, dan kan de rommelmarkt 2022 weer als vanouds gezellig worden. Ook al is het allemaal wat kleiner dan de afgelopen jaren.
En denk er aan: 23 april 2022 is het zover!!

 

Digitaal meedenken over de toekomst

denktank pkn anloo zuidlarenVanuit de denktank en de wijkraad Laarkerk willen we graag zoveel mogelijk mensen in staat stellen om te reageren op het denktankrapport en hun gedachten, ideeën, suggesties door te geven. We realiseren ons dat niet iedereen naar de gemeentebijeenkomst kan komen. Daarom hebben we ook de mogelijkheid gemaakt om heel eenvoudig digitaal te reageren.

Via onderstaande link vind u een kort filmpje waarin het rapport wordt toegelicht. Daaronder vind u een digitaal ‘geeltjesbord’ waarop u uw reacties kan achterlaten bij de verschillende vragen die er zijn gesteld. U bent ook in staat om te reageren op andermans inbreng. U kunt anoniem reageren maar met naam kunnen we makkelijker elkaar vinden voor verduidelijkende vragen. https://www.pknanloozuidlaren.nl/denktank
Heeft u nog andere vragen/opmerkingen? Mailt u dan met denktank@laarkerk.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren