• Start
  • Passie-viering Laarkerk

Passie-viering Laarkerk

Zondag 25 maart, aanvang 19.00 uur.
Reinhard Keiser, geboren in 1674,volgt een opleiding aan de Thomasschule te Leipzig. Hij legt zich voornamelijk toe op het componeren van opera’s. Hij schrijft er, als artistiek  leider en directeur van de opera te Hamburg maar liefst 116 (!) waarvan er ca. 20 bewaard zijn gebleven. Ook organiseert hij zondagmiddagconcerten; Händel is daarbij violist in zijn orkest. Vanaf 1728 werkt hij als cantor van de Dom te Hamburg. In deze hoedanigheid schrijft hij veel kerkmuziek. De Markus Passion is echter een werk uit een eerdere periode: reeds in 1713 voert Bach het werk uit, aan het hof te Weimar. Ook later zal Bach het werk uitvoeren; in 1726 en in 1743 maakt Bach veranderingen in de partituur. Het werk is ons overgeleverd in het handschrift van Bach; hierdoor is niet exact na te gaan welke veranderingen Bach heeft doorgevoerd, en welke muziek origineel van Keiser is. Het is een werk van grote kwaliteit, dat veel lyrische en dramatische momenten kent. Reinhard Keiser overlijdt te Hamburg in 1739. Tegenwoordig is zijn naam nagenoeg vergeten. Zijn tijdgenoten schatten hem echter in als eén van de belangrijkste componisten van zijn generatie.

De Markus Passion volgt het verhaal van Markus op de voet; het wordt voorafgegaan door een niet-letterlijk citaat uit het boek Jesaja. Het koor zingt  in deze passie alle tekst die in het verhaal is toebedeeld aan groepen van personen. Ook zingt het koor enkele koralen, waarin wordt gereageerd op hetgeen in de vertelling is gezegd. Met een blijmoedig “Amen” wordt de vertelling afgesloten.

Uitvoerenden:
Projectkoor “Agioso” wordt gevormd door: Greet Beikes, An Bierman, Heleen Blacquière, Christien Bugel, Marjan Fekkes, Janny de Groot, Thea Huisman, Joke Ketel, Jenneke Nanninga, Ietje Salomons, Lidy Scheffer, Jorien Slagter, Gerda Zomer (sopraan), Ria Bos, Elly Cats, Els Heijman, Lily Hoogenkamp, Margreet Kaspers, Anneke Kroon, Jolanda Kuiper, Anneke Luchies, Karien Melman, Lien Postma (alt), Beitske van Dam, Lex Duif, Fred v.d. Heijden, Tineke Homan, Frea Miedema, Harry Ridderbos, Rachel van Rijn (tenor), Wout Gerritsma, Peet den Hartog, Aldert Hesseling, Leo Kaptein, Dick v.d. Werff (bas).

Als instrumentalisten werken mee: Nico Klasberg en Karin Elema (viool),  Els Verhey en Frits Kelling (altviool), Boukje Baarda (cello),  Arnold Hogendorf (orgel).

Het geheel staat onder leiding van Wim Opgelder.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren