• Start
  • Jaarrede 2018, terugblik en vooruitzicht

Jaarrede 2018, terugblik en vooruitzicht

Jaarrede gehouden door Cees Verspuij op 8 januari tijdens de gezamenlijke maaltijd van de Federatieraad.

Vorig jaar kwam de Brede Kerkenraad op 9 januari bijeen in de Zijbeuk. Na een smakelijke door de Roemeniëgroep bereidde maaltijd sprak ondergetekende z’n 1e jaarrede uit. Vervolgens hield ds. Hinne Wagenaar een boeiend betoog over pioniersplek ‘Nijkleaster’ te Jorwert. Tot slot volgde een ‘hapje en drankje’. Op Biddag 8 maart werd in de Laarkerk de 2e federatieve gemeentevergadering gehouden. Er waren zo’n 60 aanwezigen. Ds. Wouter Slob ging voor in de Vesper. Hierna stak ds. Bert Altena een inspirerend verhaal af over ‘de Groene Kerk’. In themagroepjes werd hierover intensief doorgepraat.

Musical van eigen bodem ‘Zeg nooit, nooit’ liet ons op allerlei manieren in de spiegel kijken. De Paasbrunch moest helaas opnieuw worden afgelast. Op de pastoraatavond in april sprak Wikje Moorlag over ‘Rouw en rouwverwerking’.

MagnusFair en Rommelmarkt brachten veel volk op de been en geld in het laatje. In Mozaïek zijn de op een tv-scherm te volgen kerkdiensten niet meer weg te denken. De seniorenbustocht voerde ondermeer naar Friesland voor een boottocht. Het kerkenraaduitje viel letterlijk in het water, om Roel Nijmeijer te citeren.

 

Jeugdouderling Paulien Hu volgde Triny van der Ploeg op als CJR-voorzitter. We zijn laatstgenoemde dankbaar voor haar enorme inzet. De Taizéreis is wellicht een blijvertje. Inmiddels is er een stuurgroep gevormd voor een Verre Reis met World Servants in 2019.

Op 23 en 24 september vond de Start van het nieuwe kerkelijk seizoen plaats. Zaterdagochtend werden er kniepertjes gebakken voor gemeenteleden. ’s Middags zorgde volleybal naast plezier en stijve spieren voor een gekneusde ringvinger, waardoor bij de huisartsenpost in Stad een mij bekend voorkomende  trouwring sneuvelde. ’s Avonds was er  BBQ bij de Meent. Zondagmorgen werd een dienst in de Laarkerk gehouden, (Jaar)thema: Open Huis, met na afloop allerlei activiteiten gevolgd door een lunch. De Zuidlaardermarkt bood weer gelegenheid om kassen voor goede doelen te spekken. Op 31 oktober was het 500 jaar geleden, dat Luther z’n 95 stellingen bevestigde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Ook in ons midden is uitgebreid stilgestaan bij deze Kerkhervormer.

De kerkrentmeesters tonen in hun 10-jarenplannen, dat we vooralsnog voldoende reserves hebben. In financieel opzicht is er dus nog geen reden tot fusie. De diakenen werken steeds meer samen. Complicerende factor is, dat zij met 2 burgerlijke gemeentes te maken hebben. De cursus pastoraat/bezoekwerk vindt in het vervolg om het jaar plaats. De Magnuskerk organiseert dit voorjaar de pastoraatavond. Het Creatief Café levert veel voldoening en leuke spullen op. Cantazet ondersteunt al vanaf 2011 erediensten. Nu Samenklank en Website over een gemeenschappelijke Inbox beschikken is een nieuwe Webeindredacteur niet nodig.  Deze zomer zijn er naast de 6 gezamenlijke diensten van Dorps- en Laarkerk  bovendien 2 Ochtendgebeden in de Magnuskerk. In nieuwe wijkgidsen komt een federatief katern. Beter op elkaar afgestemde vergaderroosters zijn in de maak. Praisedienst, Vespers, Thomas- en Taizéviering, en Zangdienst weerspiegelen de veelkleurigheid van onze federatie.

Kerkenraden en federatieraad hebben een scriba; diakenen en kerkrentmeesters een secretaris. Allemaal zijn ze ‘spin in het web’, ‘duizendpoot’ en nog veel meer. Sommigen worden bijgestaan door een notulist. Een jaarlijkse ‘planavond’ moet voortaan activiteiten, die federatiebreed bijdragen aan ontmoeting en verbinding, bundelen en waarborgen. De PKN visienota ‘Kerk2025’ zorgt voor aanpassingen van ons federatiestatuut.‘Tof’, dat er steeds weer gemeenteleden zijn die tijd aan kerkenwerk willen besteden.

Wij hebben in 2016 met elkaar afgesproken om tot 2021 in federatieverband te opereren en intensiever samen te werken. In dat jaar beslissen we hoe wij verdergaan. Intussen zie ik de saamhorigheid op diverse terreinen groeien. Als me gevraagd zou worden om het reilen en zeilen van onze federatie in 2 woorden samen te vatten, dan zeg ik: ‘Kon minder …’. 

Cees Verspuij, voorzitter Federatieraad. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren