Skip to main content

Pinkstercollecte

stichting INLIA PKN Anloo Zuidlaren webDe collecte is bestemt voor de mensen die op de vlucht zijn en in diaspora zijn geraakt. Die ontheemden worden door stichting INLIA bijgestaan. Heel toepasselijk dat we juist op het Pinksterfeest bij de vluchtelingen stilstaan.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Sinds 1988 is INLIA actief als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Na de noodoproep van INLIA vorig jaar zijn de kerken in Zuidlaren - Anloo in actie gekomen om vluchtelingen uit het Aanmeldcentrum Ter Apel, die buiten moesten slapen, een noodopvang in Zuidlaren en nu in Vries te bieden. De Stichting INLIA heeft ons in Zuidlaren ondersteund onder meer met advies en deskundigheid op medisch en organisatorisch gebied. INLIA ondersteunt asielzoekers in nood ook juridisch en maatschappelijk, bemiddelt hen naar noodzakelijke medische zorg en helpt afgewezen asielzoekers om een nieuw toekomstperspectief te realiseren, hier of elders. Het afgelopen jaar is opnieuw gebleken hoe belangrijk het werk van INLIA is.

Wat kan INLIA met uw bijdrage doen?
• een ongedocumenteerde asielzoeker helpen een identiteitsbewijs te krijgen (dat altijd nodig is, zowel voor een asielstatus als voor terugkeer),
• Een asielzoeker bij terugkeer een startbijdrage meegeven voor bijvoorbeeld een eigen bedrijfje,
• zo nodig een nieuwe asielaanvraag voorbereiden (waar advocaten geen tijd meer voor hebben, nu er zoveel op rechtsbijstand is bezuinigd).

Maar ook:
• ervoor zorgen dat een onverzekerbare vreemdeling de noodzakelijke medische zorg krijgt die niet uit het basispakket wordt vergoed; denk daarbij aan een behandeling bij de tandarts of de fysiotherapeut.
Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu. En nog steeds worden velen van hen rechten onthouden en nemen veel staten niet de verantwoordelijkheid die ze zouden moeten en kunnen dragen. Het werk gaat dus verder; ook na meer dan 30 jaar is INLIA nog hard nodig.
In 1988 kozen geloofsgemeenschappen partij voor de ontheemden, zij kozen partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Ook nu willen wij hier als gezamenlijke kerken partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood vandaag door middel van deze collecte.

De collecte van vandaag wordt van harte bij u aanbevolen.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail