• Start
  • Passieviering 2023: De kruiswegstaties

Passieviering 2023: De kruiswegstaties

kruiswegstaties pkn laarkerk zuidlaren copyright 2023 uitdrukkelijk voorbehoudenOp zondag 2 april om 19.00 uur, vindt de Passieviering plaats in De Laarkerk.
Sinds vele jaren wordt deze viering muzikaal ingevuld met een groter en belangwekkend muziekstuk of compilatie van werken.
Als thema van de Passieviering van dit jaar is gekozen voor: ‘Kruiswegstaties’. Dit zijn stop-momenten op de weg die Jezus aflegt van het paleis van Pilatus in Jeruzalem, waar Hij ter dood veroordeeld wordt, naar Golgotha, waar Hij gekruisigd wordt. Deze ‘weg van smarten’ is ook bekend onder de naam ‘Via Dolorosa'.
Dit jaar zijn er met behulp van verschillende media mensen aangezocht om te helpen met het schilderen/tekenen van deze staties. Negen schilderessen c.q. schilders hebben enthousiast gereageerd.

Deze staties staan op 2 april in de Laarkerk tijdens de Passieviering centraal.
Cantazet ondersteunt de viering muzikaal door het zingen van negen ‘woorden’ uit het lijdensevangelie, welke door Wim Opgelder voor deze viering zijn gecomponeerd. Iedere Bijbeltekst wordt afgesloten met een samenzanglied.
Ook het lijden van mensen nu mag onder de aandacht worden gebracht; hiertoe hebben Ien-ke Vos en Wim Opgelder een lied geschreven dat door de cantorij wordt uitgevoerd.
Voorganger is ds. J. van Slooten.
Wij nodigen u allen van harte uit deze viering bij te wonen. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren