• Start

Beknopt verslag Generale Synode

- Spreken over ons geloof met anderen is tamelijk lastig. Je moet iets van je binnenste tonen zonder dat je je gevoelens goed onder woorden kunt brengen en moeilijk kunt onderbouwen. Ter ondersteuning van het geloofsgesprek heeft Maarten Wisse een nota geschreven met als titel ‘De Bijbel in het midden’. Door o.a. het benoemen van verschillende visies en ervaringen binnen onze kerk maakt de nota duidelijk welke haken en ogen er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken. Spreken vanuit verschillende achtergronden is nodig om uitgedaagd en geconfronteerd te worden met verrassingen. De nota wordt uitgewerkt tot een boekje en online materiaal om het geloofsgesprek in de gemeente te bevorderen.

Lees meer: Beknopt verslag Generale Synode

Goede doel Rommelmarkt 2019

rommelmarkt logoDe vorige keer dat we jullie informeerden over de Rommelmarkt 2019, hebben we gevraagd om voorstellen voor het goede doel. We hebben een aantal voorstellen gekregen en daarvan hebben we er dit jaar drie uitgekozen. Het zijn de volgende projecten geworden met daarachter het bedrag dat we aan dat doel willen geven:
1. Ghana project van de 'World Servants'  (€ 10.000)
2. Stichting ‘True Grasses’ voor hun project in Tanzania (€ 7.500)
3. 'Plaats de Wereld' te Vries voor hun activiteiten voor maatschappij en wereldsamenleving (€ 2.500)

Te zijner tijd zullen we wat meer vertellen over de inhoud van deze projecten.
De inzameling van de goederen (op het plein naast de Laarkerk) is inmiddels weer gestart. De inbrengdagen zijn de zaterdagen 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart.
Wellicht overbodig om te vertellen, maar toch even voor de zekerheid: het is een rommelmarkt, maar rommel in de letterlijke zin, daar hebben we niets aan, het moet uiteraard wel verkoopbaar zijn.

27 jannewaori: Drèentse dienst in Dörpskerk

Drentse dienst Magnuskerk pkn anloo zuidlarenIen van de grootste vraogstukken van oeze tied is het vrömdelingenvraogstuk. Wel mag der in kommen en giet der bij heuren en wel niet?

Non kuj niet veur elke moderne vraoge direct in de biebel terecht (het woord klimaat bijveurbield kenden zie toen echt niet), maor het vrömdelingenvraogstuk was ok twiedoezend jaor leen al biezunder groot. En de biebel hef een antwoord, al is dat antwoord niet makkelk en al möt zölfs iene as J. van Nazareth - toch niet de eerste de beste - der even an wennen...

Daor hej dan metien het thema van de kerkdienst (in Drèents) van zundag 27 jannewaori in de dörpskerk van Zuudlaoren. Veurganger is domnee Hans Katerberg oet Börger.
Elkenien is welkom, Drenth of gien Drenth, en mag der ok dize zundag hielmaol bij heuren.
Het begunt um tien uur. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.