• Start

Adventsvespers in de Dorpskerk

advent verspers dorpskerk pkn anloo zuidlarenZoals ieder jaar in de adventstijd, worden er op de zondagavonden gezamenlijke vespers gehouden in de Dorpskerk te Zuidlaren. De vespers beginnen steeds om 19.00 uur. Dit jaar staan de vespers in het teken van het Bonhoefferjaar – op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat deze beroemde Duitse theoloog werd terechtgesteld omdat hij zich actief verzette tegen het nazisme. Bonhoeffer werd vooral bekend door de brieven die hij in het laatste jaar van zijn leven vanuit de gevangenis schreef. ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ is een gedicht van zijn hand, dat als Lied 511 is terecht gekomen in ons Liedboek.

We lezen in de vespers een aantal teksten van Bonhoeffer, en zingen liederen die daarop zijn geïnspireerd. Cantazet o.l.v. Wim Opgelder heeft een belangrijk aandeel in de vespers. Een vast onderdeel van de vespers is het lichtritueel, waarbij alle aanwezigen uitgenodigd worden een kaarsje aan te steken, als teken van ‘licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil’. Op zondag 1 december gaat ds. Jelle van Slooten voor, op 8 december da. Gonny de Boer. Zondag 15 december wordt de vesper geleid door ds. Robert-Jan ten Have. Op 22 december krijgt de avonddienst een andere vorm, namelijk van een Festival of Lessons and Carols: een dienst uit de anglicaanse traditie waarin Schriftlezingen en liederen elkaar afwisselen en waarin veel ruimte is voor muziek. In deze dienst is ds. Wouter Slob de liturg.

U bent van harte welkom in deze vieringen, die de adventstijd in een bijzonder licht zetten.

Amnesty schrijfactie voor jongeren

schrijfmarathon Amnesty International pkn anloo zuidlarenOp 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op en rond deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor andere mensen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty International speciale aandacht aan kinderen en jongeren.

Na de dienst op zondag 8 december is er in de Magnuskerk gelegenheid om brieven te ondertekenen.
In de Laarkerk kan dat op zondag 15 december, voor en na de dienst .
In de Dorpskerk liggen op zondag 15 december zowel ‘s morgens als ‘s avonds brieven klaar om te ondertekenen.

Write for Rights heeft effect
Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor mensen die onrecht is aangedaan. Mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.'
Dit jaar wordt er geschreven voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.

Kunstveiling zeer succesvol

veiling voor ghana pkn anloo zuidlarenHet project kunstveiling voor het kindertehuis Alafya in Ghana heeft ruim € 4.500,00 opgebracht. Dat betekent dat de beloofde € 4.400,00 ruimschoots is gehaald.
Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Hetzij in de vorm van een kunstwerk of anderszins.

Klik hier voor de foto's.

Kerstviering in Annen

kerstviering annen pkn anloo zuidlarenElk jaar wordt er door de pastorale bezoekcommissie van de Magnuskerk een Kerstviering georganiseerd voor jong en oud.

Ook dit jaar doen we dat weer en nodigen wij U, je, jullie van harte uit. We beginnen de middag met koffie of thee, we zingen bekende kerstliederen, luisteren naar een verhaal en gedicht. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd tegen 18.00 uur.
Datum: donderdag 16 december om 15.30 uur
Locatie: in de grote zaal van de Zetstee (seniorencomplex een de Wepel in Annen).
U kunt zich opgeven bij: Ada Huisman tel:0592-273800 en Marga de Vries tel:0592-272523. Vervoer nodig? Dan zorgen wij daarvoor.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren