• Start

Paasontbijt op zondagochtend 9 april

paasontbijt pkn anloo zuidlaren 2023Voorafgaand aan de Paasochtenddienst nodigen we u, jou en alle gezinnen uit om gezamenlijk het Paasontbijt te nuttigen.
Stel je eens voor: niet zelf het ontbijt verzorgen, maar met elkaar aanschuiven aan een feestelijk gedekte tafel in de Meent.
Opgave graag voor 3 april via paasontbijt@laarkerk.nl of bellen naar Rennie van der Velden tel. 4096043
Het Paasontbijt start om 9.00 uur. Welkom!

Theateravond: Alle 7 goed!

Kees Posthumus accordeonist Dirk Overbeek pkn anloo zuidlarenIn een actuele, muzikale voorstelling van verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist/sidekick Dirk Overbeek komen in Alle 7 goed! de zeven werken van barmhartigheid voorbij. Op een rijtje: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken verzorgen en de doden begraven.

Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook.
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over barmhartigheid en hoe je dat moet doen.
Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht?

Datum: woensdag 22 maart
Locatie: Ontmoetingskerk
Aanvang: 20.00 uur
De toegang is vrij, maar een gift wordt op prijs gesteld.
Meer informatie is te vinden op www.keesposthumus.nl.

Cursus Luisterend bidden

bidden pkn anloo zuidlarenDruk, druk, druk’. Een uitdrukking die regelmatig wordt gebruikt als ons gevraagd wordt hoe het met ons gaat. En laten we eerlijk zijn, het is soms ook best druk. Gezin, werk, familie, vrienden, kerk, sport etc. We willen het allemaal combineren en dat is best een uitdaging. In die drukte kan het lastig zijn om tijd te maken voor onze relatie met God, te bidden, bijbel te lezen of andere manieren waarop we contact hebben met Hem. Daarom willen wij als CGK De Rank de cursus ‘Luisterend bidden’ aanbieden. 3 avonden om stil te staan bij onze relatie met God en hoe we in de drukte Gods stem kunnen verstaan. We willen 3 avonden bij elkaar komen en zullen dan de volgende onderwerpen behandelen:

Avond 1: Op Jezus gaan lijken: omgaan met de Vader
Als we op Jezus willen lijken betekent dat allereerst dat we als geliefde kinderen vertrouwelijk mogen omgaan met de Vader, zoals Jezus dicht bij de Vader leefde en steeds luisterde naar zijn stem. 

Avond 2: Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader
Als we op Jezus gaan lijken, betekent dit ook dat we gaan meewerken met de Vader. We mogen elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God. 

Avond 3: Gods stem herkennen: hoe spreekt God en hoe weet je wat van God komt en niet?
God spreekt graag met ons. Verwachten we zijn stem te horen? Zijn we aandachtig? En herkennen we de verschillende manieren waarop Hij tot ons spreekt? En hoe weten we of het God is die tot ons spreekt of iemand anders?

De avonden zullen bestaan uit een korte aanbidding, inleiding en daarna gaan we in groepjes uiteen om de stof te bespreken en te oefenen in het luisterend bidden. Cursusmateriaal is aanwezig en kan tegen een geringe prijs worden aangeschaft (€ 10,50).

Wanneer:
Woensdag 29 maart, woensdag 12 april en woensdag 10 mei
Het is ook mogelijk om 1 of 2 avonden deel te nemen.
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: De Rank, Westeind 10 Zuidlaren

Het lijkt ons mooi om door de avonden heen te ontdekken hoe we Gods stem meer en meer kunnen verstaan, dat we meer gericht worden op Hem in onze dagelijkse levens en daarmee ook elkaar kunnen dienen.
Ben je er ook bij? Aanmelden kan tot 28 maart bij: 

Arjan Timmerman
Tel: 06-23917388 mail: t_arjan@hotmail.com of
Jan Huizenga
Tel: 06 42877518 mail: janhuizenga30@gmail.com 

Vastenmaaltijden 2023

vastenmaaltijd pkn anloo zuidlarenOp 22 februari was het Aswoensdag, de dag waarop de veertigdagentijd begint.
De veertigdagentijd is een tijd waarin we toe mogen leven naar Pasen, het feest van het nieuwe leven. Net als andere jaren willen we ook dit jaar weer graag wekelijks stilstaan bij het bijzondere verhaal van de kruisiging en opstanding van Jezus Christus.
De vastenmaaltijden bestaan uit een korte liturgie met halverwege een sobere maaltijd bestaande uit zelf gebakken brood met boter en thee.
Dit jaar willen we bij elkaar komen in de Dorpskerk, elke woensdag om 18.00 uur. De eerste vastenmaaltijd was op Aswoensdag.
Opgave is prettig voor de broodbakker, maar niet noodzakelijk.

Voor meer informatie en opgave:
Aline Sikkema: ajsikkema@laarkerk.nl
Karel van der Velden: voorzitter@laarkerk.nl

Filmavond nieuwe datum: 24 maart

filmavond laarkerk zuidlarenDe film ‘Au nom de la terre’  kon in het najaar niet doorgaan, omdat De Meent nog niet weer op orde was na de opvang van vluchtelingen. Inmiddels hebben we een nieuwe datum geprikt: 24 maart aanstaande, om 18.00 uur in De Meent. Opgeven kan via de mail: karinelema@pknanloozuidlaren.nl

‘Au nom de la terre'
Deze film over een Frans boerengezin is lang voor de boerenprotesten gemaakt, maar sluit nauw aan bij de actualiteit. Regisseur Edouard Bergeon maakte eerder documentaires. Deze speelfilm is zijn eerste en gebaseerd op zijn persoonlijke geschiedenis. Het gaat over de financiële strop om de nek van boeren door een industrieel landbouwsysteem dat boeren opjaagt om steeds meer te produceren om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is niet alleen ecologisch, maar voor sommige boeren letterlijk een doodlopende weg. Vanaf het begin van de film houd je als kijker ondanks de aanvankelijke vrolijkheid je hart vast. De dreiging hangt in de lucht, maar het drama blijft nog een poos uit. Over het verdere verloop laat ik niet al te veel los, dat zou teveel een 'spoiler' zijn, maar het is beslist geen feel-good film. Wel nodigt het uit om je in te leven in de situatie waarin veel boeren verkeren en er een goed gesprek over te hebben.
Begeleiding: Karin Elema

Palmpasenstokken

palmpasen stokken pkn anloo zuidlaren 02Ook dit jaar gaan we weer Palmpasen vieren met alle kinderen van de Dorpskerk, Laarkerk en Magnuskerk. We hebben op zondag 2 april een gezinsdienst die we organiseren met veel muziek en waar de optocht met de Palmpasenstokken natuurlijk centraal staat. De gezamenlijke gezinsdienst vindt plaats in de Laarkerk.

Om deze zondag met mooie Palmpasenstokken te kunnen lopen, zullen we die op zaterdag 1 april met elkaar gaan maken. Van 15.00-17.00 uur zijn alle kinderen welkom in De Meent. Neem je eigen stok mee, de versieringen zijn allemaal aanwezig. We willen (groot)ouders vragen hun kind te helpen met de versieringen en graag na tijd even helpen met opruimen.

Passieviering 2023: De kruiswegstaties

kruiswegstaties pkn laarkerk zuidlaren copyright 2023 uitdrukkelijk voorbehoudenOp zondag 2 april om 19.00 uur, vindt de Passieviering plaats in De Laarkerk.
Sinds vele jaren wordt deze viering muzikaal ingevuld met een groter en belangwekkend muziekstuk of compilatie van werken.
Als thema van de Passieviering van dit jaar is gekozen voor: ‘Kruiswegstaties’. Dit zijn stop-momenten op de weg die Jezus aflegt van het paleis van Pilatus in Jeruzalem, waar Hij ter dood veroordeeld wordt, naar Golgotha, waar Hij gekruisigd wordt. Deze ‘weg van smarten’ is ook bekend onder de naam ‘Via Dolorosa'.
Dit jaar zijn er met behulp van verschillende media mensen aangezocht om te helpen met het schilderen/tekenen van deze staties. Negen schilderessen c.q. schilders hebben enthousiast gereageerd.

Deze staties staan op 2 april in de Laarkerk tijdens de Passieviering centraal.
Cantazet ondersteunt de viering muzikaal door het zingen van negen ‘woorden’ uit het lijdensevangelie, welke door Wim Opgelder voor deze viering zijn gecomponeerd. Iedere Bijbeltekst wordt afgesloten met een samenzanglied.
Ook het lijden van mensen nu mag onder de aandacht worden gebracht; hiertoe hebben Ien-ke Vos en Wim Opgelder een lied geschreven dat door de cantorij wordt uitgevoerd.
Voorganger is ds. J. van Slooten.
Wij nodigen u allen van harte uit deze viering bij te wonen. 

Rommelmarkt

rommelmarkt logoMedewerkers gezocht en de laatste inbreng zaterdag.
Zaterdag 22 april is het zo ver. De grote rommelmarkt gaat weer van start, we zijn hiervoor dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. De groep medewerkers is de afgelopen jaren (net als u en ik) 3 jaar ouder geworden, en een aantal heeft te kennen gegeven wel graag mee te willen doen, maar helaas niet meer te kunnen vanwege verschillende redenen. Het gaat om hulp bij de opbouw van de markt de week voor 22 april, voor de bemanning van de stands en voor hulp bij het opruimen. Er is dus verjonging nodig. Wil je meehelpen? Geef je dan op voor de rommelmarkt bij Wout Neutel, 050 230 7949 of bij Ruud Timmer, 050 409 4279. In overleg kunnen we dan kijken waar jouw talenten liggen en hoe die ingezet kunnen worden. Er is altijd wel iets wat bij jou past.

De rommelmarktcommissie

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren