• Start

Aanpassingen n.a.v. van het advies van de PKN

corona update pkn anloo zuidlaren

Laatste update: 16-01-2021 - 14:39

Magnuskerk

De Magnuskerk participeert afwisselend in de diensten van de Laar- en dorpskerk. Zie aankondiging onder 'Kerkdiensten'.

Laarkerk
De PKN geeft, mede naar aanleiding van meerdere besmettingen binnen de kerkmuren, het zeer dringende advies om in kerkdiensten in het geheel niet meer te zingen; in ieder geval t/m 7 februari.

Het moderamen van de Laarkerk volgt dit advies op. Het aantal medewerkers in de kerkdienst zal zo klein mogelijk worden gehouden om besmetting te voorkomen.
Ook de lezingen zullen in deze tijd door de predikanten worden gedaan, en de ambtelijke vertegenwoordiging bestaat uit slechts één ambtsdrager. Qua techniek hopen we ook met één iemand af te kunnen. Dat is alleen mogelijk als we niet ook de liederen meer tonen in beeld. In die voorkomende gevallen zullen gemeenteleden terug moeten vallen op het gebruik van het liedboek.
Los van het feitelijke besmettingsgevaar, is het moderamen zich ook bewust van de beeldvorming in de samenleving.
Hoe de diensten precies zullen worden ingevuld zal per week worden bekeken.

Dorpskerk
De diensten van de Dorpskerk blijven, net als voorheen, uitsluitend online te volgen. De fysieke aanwezigheid blijft beperkt tot degenen die in de dienst een rol te vervullen hebben. De dienst van 24 januari wordt geleid door da. Gonny de Boer, waarin helaas niet gezongen kan worden. Het moderamen van de Dorpskerk onderzoekt maandagavond 18 januari welke van de alternatieven die van diverse kanten aangeboden worden het meest passend zijn voor de diensten in de Dorpskerk. Het is de bedoeling dat we daarover kort na de 18e januari meer inhoudelijke informatie geven.

Kerkbalans 2021

kerkbalans banner pkn anloo zuidlarenIn januari gaat de Actie Kerkbalans 2021 weer van start. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken de kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke gemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren voor hun eigen kerk. De kerk krijgt geen subsidie en is daarom voor onderhoud van gebouw(en), de koffie, personeel en maatschappelijke projecten afhankelijk van de bijdrage van haar leden, van mensen zoals u.

Voor de campagne van 2021 is het thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. De actieperiode loopt landelijk van 16 januari t/m 30 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee en geef ruimhartig. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Charles van der Pal charlesvanderpal@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Jan Groenewold kerkbalans@laarkerk.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers van de Magnuskerk worden gevraagd de enveloppen op donderdagavond 14 januari 2020 op te halen in de en de antwoordenveloppen in te leveren op maandagavond 1 februari. Op beide avonden in de Magnuskerk tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen
maandag 25 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur ophalen in de Meent
Inleveren van de formulieren: Donderdag 4 februari tussen 19.00 en 20.00
uur. Mochten de coronamaatregelen aanleiding geven tot een andere opzet van brengen en halen van de enveloppen dan zullen de vrijwilligers hier tijdig over worden ingelicht! 

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 13 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 27 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk. Ook voor ons geldt dat indien de coronamaatregelen aanleiding geven voor aanpassing van het halen en brengen van de enveloppen de vrijwilligers hier tijdig over zullen worden ingericht. 

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal €60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kies u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kan u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de college van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht.

Running dinner wijk Zuid

running dinner laarkerk zuidlarenOp vrijdag 12 februari staat het jaarlijkse ‘running dinner’ in de wijk Zuid gepland. Vanwege alle beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zal ook dit niet op de normale manier kunnen plaatsvinden.

Maar we laten ons niet uit het veld slaan! De koks van dit jaar vragen we dan ook om ‘afhaalmaaltijden’ te bereiden. En dat hoeven ze deze keer niet alleen te doen. We verzorgen een online kookworkshop, via Zoom, waarbij de koks ondersteuning krijgen tijdens het bereiden van de maaltijd. Degenen die het eten komen afhalen krijgen de gelegenheid om mee te kijken, een live ‘kijkje in de keuken’. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten en hebben we een gezellige vooravond met elkaar.
We stellen i.v.m. de online workshop twee menu’s op, een menu met vis/vlees en een vegetarisch menu. De koks ontvangen van ons o.a. het recept van één van de menu’s.
De deelnemers vragen we om vooraf een keuze te maken voor één van beide menu’s. Om logistieke redenen vragen we mensen uit één huishouden om beiden hetzelfde menu te kiezen. Ook vragen we, indien mogelijk, een bijdrage van €10 per maaltijd.

Opgave, zowel voor het koken als voor het afhalen van een maaltijd, kan vanaf nu bij ondergetekende, geeft u bij aanmelding zowel uw mailadres als telefoonnummer door. Mocht u geen ervaring hebben met Zoom geeft u dat dan aan bij aanmelding. In de week voorafgaand aan 12 februari komt dan iemand bij u thuis langs om Zoom te installeren en u te vertellen hoe hiermee om te gaan.

We houden u per mail op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht ook het afhalen van maaltijden niet mogelijk zijn a.g.v. corona maatregelen dan stellen we onze plannen bij.
We hopen elkaar zo op 12 februari toch ‘online’ te ontmoeten en te genieten van een lekkere maaltijd.
Hartelijke groeten, namens het wijkteam Zuid,
Tineke Scholte, tinekescholte@laarkerk.nl, 050 4093223

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren