• Start

Wie maken de ‘vrije viering’ op 30 januari of 27 februari?

vrije viering pkn anloo zuidlarenWe willen Kerkdiensten gaan organiseren waar ruimte is om het eens anders dan anders aan te pakken. Niet alleen als ruimte voor vernieuwing, maar ook met de bedoeling dat leden van onze kerken elkaar over en weer - nog - beter leren kennen. Inmiddels komt 2022 dichterbij en daarmee ook deze diensten. De diensten op 30 januari en 27 februari in de Laarkerk zijn nog helemaal vrij in te vullen. Wie pakt de uitdaging op om daar een invulling aan te geven? Of heb je ideeën die je graag een keer in de praktijk gebracht zou willen zien, bijvoorbeeld een dienst met veel stilte, of juist muziek? In het bos misschien, of in een café? Voor een bepaalde doelgroep wellicht? Ook als je de kar niet wilt trekken, maar er wel graag samen met anderen mee aan de slag wilt, horen we het graag! Geef het door aan je scriba. We zijn benieuwd naar de reacties!

Actie Kerkbalans

banner kerkbalans 2022 pkn anloo zuidlarenAankomende maand januari, om precies te zijn: 15 tot en met 29 januari vindt de Actie Kerkbalans plaats. Het thema is ook dat jaar weer: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Onderhoud van het kerkgebouw, voortgang en groei van onze geloofsgemeente vergen veel inspanningen en worden gedragen door uw financiële ondersteuning.
Kerk-zijn doen we samen. Het afgelopen jaar was dit niet vanzelfsprekend. We moesten inventief zijn om onze verbondenheid vorm te geven in de anderhalvemetersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe onze gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden.
De pandemie ontwikkelingen hadden evenwel ook negatieve invloeden, zoals verminderde collecteopbrengsten en wegvallen van verhuurmogelijkheden.
Veel kerkleden waren afgelopen jaar bereid om iets extra’s toe te voegen. Wij doen een beroep op u om bij de komende Actie Kerkbalans een extra financiële bijdrage te overwegen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.
Als u aan uw kerk geeft, geeft u aan elkaar. Om samen een gemeenschap te bouwen, om elkaar te dienen en te laten groeien.
We bevelen de Actie Kerkbalans dan ook van harte aan!

College van kerkrentmeesters,

Dorpskerk - B. Verboom
Laarkerk - J. Groenewold
Magnuskerk - C. van der Pal

Dorpskerk
In de periode van 11 januari t/m 25 januari zal een vrijwilliger het formulier bij u thuis bezorgen en vervolgens enkele dagen later ophalen.

Laarkerk
Naast de gebruikelijke aanlevering van de toezegging bestaat dit jaar voor het eerst de mogelijkheid van digitaal toezeggen! Een mooie nieuwe mogelijkheid en in deze tijd van oplopende besmettingen geen overbodige luxe. Leden waarvan een mailadres bij ons bekend is zullen hierover eind december worden geïnformeerd.

De vrijwilligers die helpen bij de Actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen maandag 17 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur ophalen in De Meent.
Inleveren van de formulieren: donderdag 28 januari tussen 19.00 en 20.00 uur.
Mochten de coronamaatregelen aanleiding geven tot een andere opzet van brengen en halen van de enveloppen dan zullen de vrijwilligers hier tijdig over worden ingelicht!

Magnuskerk
Zoals afgesproken met de medewerkers worden de bescheiden in week 2 thuis afgeleverd en in week 5 weer opgehaald.

 

Schrijfactie Amnesty

schrijfactie amnesty 2021 pkn anloo zuidlarenOok dit jaar zullen er geen brieven liggen in de kerken van Zuidlaren en Anloo, maar iedereen kan thuis meedoen via www.amnesty.nl/write-for-rights
Je kunt online brieven ondertekenen of een gratis thuisschrijfsetje bestellen met informatie en 10 voorbeeldbrieven, schrijfpapier en blanco groetenkaarten.

Voor deze mensen komen we in actie
We schrijven brieven voor mensen die onze steun hard nodig hebben.
Zo voeren we actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden die met de dood wordt bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp, voor Bernardo uit Guatemala die in de gevangenis zit omdat hij de natuur wilde beschermen en voor Mikita uit Oekraïne die zwaar werd mishandeld in de gevangenis en daar alleen maar zit omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.

Brieven schrijven werkt!
Tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie van Amnesty sturen mensen van over de hele wereld brieven tegen onrecht. Die brieven belanden in de brievenbus van machthebbers die mensenrechten schenden. Zo zetten we hen onder druk om onrecht te stoppen en geven we de mensen voor wie we actievoeren moed. Daardoor werden tientallen mensen vrijgelaten, werden rechtszaken heropend en kregen bedreigde mensen bescherming.
Samen maken we echt een verschil. Geen twijfel mogelijk! 

Adventsvespers

adventsvesper pkn anloo zuidlarenUPDATE: N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om de vespers dit jaar niet door te laten gaan. Laten we hopen dat we volgend jaar deze diensten als opmaat naar kerst wel kunnen houden.

In de adventstijd, die begint op zondag 28 november, worden op de zondagavond weer gezamenlijke vespers gehouden in de Dorpskerk. Dit jaar staat lied 433 centraal: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’. Per vesper wordt steeds een volgend couplet van dit lied behandeld. Het vijfde couplet kan dan een plek krijgen in de liturgie met Kerst. De diensten worden geleid door ds. R.J. ten Have (28 november), ds. J. van Slooten (5 december), ds. G.C. Hovingh (12 december) en ds. C.R.T. v.d, Water (19 december). Net als vorig jaar zitten de kerkgangers vanwege de coronamaatregelen in het schip van de kerk, de cantorij zit in het koor van de kerk. De algemene muzikale leiding in deze sfeervolle vieringen is in handen van Wim Opgelder. De aanvang is steeds om 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Corona update

corona update pkn anloo zuidlarenMagnuskerk
We handhaven voorlopig de anderhalve meter maatregel. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om naar de kerkdienst te komen. Wel verzoeken we u dringend om weer een mondkapje te dragen tijdens het lopen in de kerk – wanneer u zit mag het af. Zingen blijft toegestaan. Het collecteren doen we vanaf zondag via drie(!) collectezakken in de doorgang van schip naar kerk.
Wanneer u de dienst wilt bijwonen moet u wel van tevoren een plaats reserveren via de website www.pknanloozuidlaren.nl
Als u niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u de dienst volgen via kerkomroep.nl
Dit kan ook op een later moment.

Laarkerk
Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> kerkdienst
Voor de kerkdienst betekent het dat we nog steeds met mondkapjes ons verplaatsen in het gebouw maar nu ook weer 1,5m afstand gaan houden in de zaal. Dus lege banken tussen bezette banken en in de banken 1,5m onderling afstand. Na de dienst zullen we vooralsnog geen koffie schenken. Leuk is anders, maar we willen de zorg niet overbelasten. Update (20-11): Helaas zijn de besmettingen ernstig toegenomen en dreigt de zorg er onder te bezwijken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen dus we houden ons aan de maatregelen als thuisblijven als we klachten hebben, verplaatsen met mondkapje in het gebouw, 1,5m afstand en daar komt nu bij dat we ‘ingetogen’ zingen.

Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> vergaderingen
Voor vergaderingen geldt ook dat we weer 1,5m afstand zullen moeten houden, naast dat we met mondkapje op verplaatsen in het gebouw. Dat betekent dat een overleg al gauw in een grotere zaal moet worden gehouden dan voorheen. Kijk op de site in de agenda of de gewenste ruimte nog beschikbaar is. 

Dorpskerk
Voor de kerkdiensten in de Dorpskerk geldt dat we u vragen om zich aan de algemeen geldende regels te houden en ook niet naar de kerk te gaan als u zich niet goed voelt. In de kerk willen we u vragen om elkaar de ruimte te geven en zo nodig de aanwijzingen van de dienstdoende kerkenraadsleden op te volgen. Vooralsnog hoeft u zich niet aan te melden voor de dienst. Wel willen we u vragen om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 

Digitaal meedenken over de toekomst

denktank pkn anloo zuidlarenVanuit de denktank en de wijkraad Laarkerk willen we graag zoveel mogelijk mensen in staat stellen om te reageren op het denktankrapport en hun gedachten, ideeën, suggesties door te geven. We realiseren ons dat niet iedereen naar de gemeentebijeenkomst kan komen. Daarom hebben we ook de mogelijkheid gemaakt om heel eenvoudig digitaal te reageren.

Via onderstaande link vind u een kort filmpje waarin het rapport wordt toegelicht. Daaronder vind u een digitaal ‘geeltjesbord’ waarop u uw reacties kan achterlaten bij de verschillende vragen die er zijn gesteld. U bent ook in staat om te reageren op andermans inbreng. U kunt anoniem reageren maar met naam kunnen we makkelijker elkaar vinden voor verduidelijkende vragen. https://www.pknanloozuidlaren.nl/denktank
Heeft u nog andere vragen/opmerkingen? Mailt u dan met denktank@laarkerk.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren